Ga naar hoofdinhoud

Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

17 nov 2023

Tussen de 5 en 10% van de kinderen heeft astma, maar toch is de zorg voor deze kinderen niet optimaal georganiseerd. Het Maastricht UMC+, Zuyderland Medisch Centrum en Limburgse huisartsenorganisaties hebben daarom een subsidie van het Zorginstituut ontvangen van ruim €994.000 voor het project ‘Samen beslissen bij kinderen met astma’. Doel van dit project is betere, passende zorg, waarbij kinderen beter betrokken worden bij de behandeling en er een naadloze samenwerking is tussen huisarts en ziekenhuis.

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, waardoor klachten als benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling ontstaan. Patiënten kunnen zich vaak minder inspannen dan leeftijdsgenoten, slapen slecht, zijn snel moe en kunnen niet altijd meedoen met hun leeftijdsgenoten. Omdat astma een grote impact heeft op het kind en gezin, is het uitermate belangrijk om een behandeling te vinden die bij het kind en zijn omgeving past.

Luisteren
In het project ontwikkelen we een keuzehulp en een speciale patiëntenvragenlijst die zorgverleners en kinderen en hun ouders helpen in het Samen Beslissen. Edward Dompeling, kinderlongarts MosaKids Kinderziekenhuis, zegt daarover: ‘Weten wat kinderen belangrijk vinden, welke doelen zij hebben en hen betrekken bij beslissingen over hun gezondheid, zijn fundamentele elementen van persoonsgerichte zorg. Als kinderen centraal staan, leidt dat tot meer betrokkenheid bij hun gezondheid en kunnen ze op termijn beter de regie pakken. Dát noemen we Samen Beslissen.’

Toch lukt dat niet altijd. ‘Daarom gaan we een keuzehulp ontwikkelen die kinderen en hun ouders helpt bij het maken van een gezamenlijke keuze rondom medicatie en een gezonde leefstijl’. Bovendien is er vaak meer mogelijk dan ouders en kinderen denken, legt Dompeling uit. ‘Als we beter weten wat belangrijk is voor het kind, kunnen we maatwerk leveren. Daarnaast hebben we oog voor factoren die ook invloed hebben op de gezondheid van het kind, zoals beweging en voeding.

Monitoring
Omdat astma een chronische aandoening is met een wisselend verloop en er veel zorgverleners betrokken zijn: huisartsen, kinder(long)artsen, verpleegkundigen, is samenwerking tussen 1e, 2e en 3e lijn belangrijk. We zien hier echter nog veel ruimte voor verbetering. Marieke van Horck, kinderlongarts in Zuyderland: ‘Doordat zorgprofessionals niet altijd optimaal afstemmen, of elkaar niet weten te vinden, kan het gebeuren dat een kind met astma niet de optimale behandeling krijgt.’ Door het ontwikkelen van een zorgpad wordt een betere samenwerking gestimuleerd. Ook wordt bekeken of digitale monitoring waardevol is om een goed beeld te krijgen van het kind en zijn of haar omgeving. Daarnaast moet de monitoring een plek zijn waar patiënten, hun ouders en alle zorgverleners altijd de laatste ontwikkelingen kunnen volgen en waar laagdrempelig contact mogelijk is. We willen namelijk zorgverleners zoveel mogelijk op de hoogte blijven van hoe het gaat met hun patiënt. Zo kunnen alle zorgprofessionals beter afstemmen en beslissingen nemen over de behandeling’.

Regionale aanpak
Uniek is de samenwerking in de regio Zuid-Limburg. MosaKids Ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum en huisartsenorganisaties HOZL en MCC Omness werken intensief samen om de zorg rondom kinderen met astma regionaal te regelen. Intensieve samenwerking en innovatie is hierbij nodig om de zorgvraag in goede banen te lijden. De organisaties zetten stappen om gezamenlijk te komen tot een zorgpad (afspraken over wat goede zorg is en waar deze wordt geleverd), een relevante vragenlijst en een keuzehulp. Vanaf april 2024 wordt de nieuwe aanpak al zichtbaar in enkele praktijken.

Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland met subsidie uit de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Het Zorginstituut voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van VWS.