Ga naar hoofdinhoud

Steun (corona-)onderzoek bij Zuyderland

10 jun 2020

Door het coronavirus is de wereld om ons heen in korte tijd ingrijpend veranderd. Zuid-Limburg is als regio hard getroffen. Op het hoogtepunt van de coronacrisis (27 maart) waren er 152 Covid-patiënten opgenomen in Zuyderland Medisch Centrum, waarvan 34 op de IC.

Wereldwijd werken onderzoekers dag en nacht om dit dodelijke virus een halt toe te roepen. Ook in Zuyderland Medisch Centrum is een groot aantal onderzoeken opgestart om de aard van het coronavirus zo snel mogelijk te doorgronden en de pandemie te bestrijden en zo onder controle te krijgen.

“Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Als lid van de Bestuursraad van Zuyderland heb ik de laatste maanden dagelijks ervaren wat dit betekent voor patiënten, familie en onze medewerkers. Ook onderzoekers van Zuyderland werken hard om het virus beter te begrijpen en mee te werken aan innovatieve oplossingen van deze puzzel. Voor het doen van  wetenschappelijk onderzoek is veel geld nodig. U kunt meehelpen door het onderzoeksfonds van Zuyderland te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank voor uw steun,” aldus Dr. Wideke Nijdam, voorzitter Research- en Innovatiefonds Zuyderland.

Corona-onderzoek Zuyderland

Binnen Zuyderland hebben we veel patiënten met corona behandeld (medio juni ruim 600). Mede daardoor hebben we veel data kunnen verzamelen en zijn we een interessante partner voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. We hebben ondertussen verschillende onderzoeken lopen. Eén van de nieuw opgestarte onderzoeken is een wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met kanker, die besmet zijn met het coronavirus. Bij deze specifieke patiëntengroep wordt onderzoek gedaan naar de ziekteverschijnselen die optreden na besmetting met het coronavirus.

Tevens wordt door middel van wetenschappelijk onderzoek onderzocht of patiënten met andere (onderliggende) aandoeningen ernstiger ziek worden na besmetting. Met behulp van deze gegevens proberen de onderzoekers een model te maken, waarmee ze kunnen voorspellen welke patiënten een grotere kans hebben op een slechtere uitkomst.

Ander onderzoek kijkt juist of bepaald medicijngebruik invloed heeft op het ziekteverloop van met het coronavirus besmette patiënten.

Hiernaast worden laboratoriumonderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid van antistoffen en andere detecteerbare reacties in bijvoorbeeld bloed, die een voorspellende waarde kunnen hebben over de uitkomst van het ziektebeloop. Ook vindt onderzoek plaats met behulp van scans en/of foto’s naar de verspreiding en gevolgen van het coronavirus.

Op deze manier probeert elke onderzoeker een specifiek stukje van de puzzel rondom de werking en behandeling van het coronavirus te vinden. Het is mooi dat juist in deze tijden onderzoekers vanuit de verschillende specialismen veel met elkaar samenwerken om de coronacrisis zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Vanuit het Research en Innovatiefonds vinden we dit onderzoek dermate belangrijk dat we een deel van onze gelden beschikbaar willen stellen, juist voor onderzoek gerelateerd aan corona. De onderzoekers die corona-gerelateerd onderzoek uitvoeren, worden extra aangemoedigd hun projectidee in te dienen bij het Research- en Innovatiefonds Zuyderland.  Dit onderzoeksfonds dat wetenschappelijk onderzoek en innovatie ondersteunt, heeft ruim 1.600 donateurs en zou nog graag veel meer onderzoek mogelijk willen maken. U kunt ons daarbij helpen door te doneren. Elke gift, groot of klein, is ontzettend belangrijk en helpt ons.

Help ons helpen en doneer aan het onderzoeksfonds Zuyderland

Met uw donatie draagt u bij aan wetenschappelijk (corona-)onderzoek en innovatie bij Zuyderland Medisch Centrum. Dit komt de patiëntenzorg in onze regio ten goede. Help ons helpen en word donateur of maak een bijdrage over op de bankrekening van Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland, nummer NL59INGB 0666 242100.

Kijk voor meer informatie op www.zuyderland.nl/onderzoeksfonds

Via het donateursformulier in de folder Research- en Innovatiefonds Zuyderland kunt u zich aanmelden als donateur.