Ga naar hoofdinhoud

RvB Zuyderland: onderzoek naar declaraties medicijn-onderzoeken

19 nov 2016

De Raad van Bestuur van Zuyderland heeft een onderzoek ingesteld naar de manier van administreren met betrekking tot het testen van nieuwe medicijnen.

Uit een eerste indicatief intern onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat de administratieve afwikkeling hiervan op onderdelen niet goed is verlopen. Hierdoor is er in een aantal gevallen mogelijk sprake geweest van verkeerde declaraties, richting de farmaceutische industrie én zorgverzekeraars. De Raad van Bestuur staat voor een open en transparant beleid en heeft dan ook direct de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en de zorgverzekeraars over deze mogelijke omissie geïnformeerd. Momenteel vindt nader onderzoek door een onafhankelijk extern bureau plaats in overleg met de huis-accountant van Zuyderland.

Onderzoekers binnen Zuyderland krijgen voor het testen van nieuwe medicijnen (ook wel “trials” genoemd) betaald voor gemaakte extra onkosten, maar in een aantal gevallen zijn er aanwijzingen dat deze kosten niet op de juiste wijze in rekening zijn gebracht bij de zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie.

De conclusie is dus dat dit niet altijd goed is gegaan. De Raad van Bestuur wil dit grondig uit laten zoeken, gemaakte fouten rechtzetten en de foutieve declaraties met terugwerkende kracht corrigeren.

Raad van Bestuur geeft aan: “We willen uiteraard geen aanspraak maken op geld dat ons niet toekomt. We zijn nu aan het traceren wat er precies is gebeurd, waar en hoe het heeft kunnen plaatsvinden, om hoeveel geld het gaat en hoe we dit kunnen terugdraaien. We zullen ondertussen op korte termijn een beter systeem opzetten, zodat dit niet meer kan gebeuren.”