Ga naar hoofdinhoud

Regionale samenwerking mentale gezondheid Zuid-Limburg

03 okt 2023

Nederland worstelt met forse wachtlijsten voor de (complexe) geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het is al lang niet meer vanzelfsprekend dat mensen tijdige en passende zorg of begeleiding kunnen krijgen als ze met psychische problemen kampen. En dat is een (te) groot maatschappelijk probleem. Dat er ‘iets’ moet veranderen, is overduidelijk.

Regionale samenwerking in Zuid-Limburg
Sinds 2020 heeft het ministerie van VWS regionale taskforces (RTF’s) in het leven geroepen. Hierin werken verschillende partijen uit de regio samen. Zo ook in Zuid-Limburg. De gezamenlijke doelstelling is het verkorten van de wachtlijsten via betere regionale samenwerking.

Alle partijen aan zet!
Het wachttijdenprobleem in de GGZ is een systeemprobleem dat alleen is op te lossen als alle onderdelen meebewegen in de benodigde transformatie. De focus ligt nu te vaak alleen op de ggz die een probleem heeft. Maar het probleem is niet uitsluitend van de ggz, het is van ons allemaal: de huisarts, het sociale domein, de GGZ en de maatschappij. In Zuid-Limburg laten we zien dat het mogelijk is. We werken samen in een netwerk van maar liefst zestien partijen*: de zorgverzekeraars, de aanbieders, gemeenten én huisartsenkoepels, om de zorg weer toegankelijk te maken!

Instroommodel mentale gezondheid
De zestien partijen hebben gezamenlijk een instroommodel ontwikkeld dat moet leiden tot de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met mentale problematiek. Er is gekozen om te starten op het moment dat de burger zich bij de huisarts meldt met mentale klachten. Hoe kan de huisarts, ggz, sociaal domein beter samenwerken om sneller de best passende zorgen te bieden? Waarbij niet behandelen ook altijd een mogelijkheid moet zijn. Of misschien nu nog niet behandelen binnen de ggz, maar eerst aan andere zaken werken.

De grootste interventies in het instroommodel zijn het versterken van de kennis van de huisarts en POH-GGZ op het gebied van mentale klachten, het interdisciplinaire overleg tussen huisartsen, het sociaal domein en de GGZ, en het verkennend gesprek met de burger waarin breed vanuit positieve gezondheid wordt gekeken wat er nodig is. Hierdoor kan de cliënt sneller doorstromen naar de juiste plek.

Onze gezamenlijke ambitie
In Zuid-Limburg doen we het gewoon: we leveren excellente netwerkzorg aan burgers met mentale klachten. De hulpvraag en zelfregie staan daarbij centraal. We kijken kritisch naar onder- en overbehandeling en zoeken daarom ook naar oplossingen waar begeleiding en zelfhulp voldoende is. Wanneer behandeling noodzakelijk is, staan onze ggz-specialisten paraat. We geloven dat tegenslagen bij het leven horen en normaliseren waar dit kan. Wij geloven dat snelle interventies op zelfredzaamheid bijdragen aan kortere wachttijden.