Ga naar hoofdinhoud

Regietafel kiest nieuwe basisvariant: één ziekenhuis op twee locaties met een volwaardig zorgaanbod voor de hele regio

19 mrt 2024

'Op beide locaties blijft het licht aan, ook voor acute zorgvraag'

Je gezondheid is je belangrijkste bezit. Je wil dan ook dat wanneer die gezondheid in het geding is dat er zorg beschikbaar en bereikbaar is.

In Zuid-Limburg leken de mensen die zekerheid voor een deel kwijt te raken met de plotselinge aankondiging dat het ziekenhuis in Heerlen in de avond en nacht zou dicht gaan en acute zorg niet meer beschikbaar zou zijn. Hier kwam veel protest over en er werden zorgen geuit, vanuit burgers, professionals en andere partners in de hele regio Zuid-Limburg. Ook vanuit de politiek. Er is een proces georganiseerd van meepraten en meedenken waarin al die geluiden een plek krijgen. Tal van opties en varianten zijn daarbij de revue gepasseerd. Het belangrijkste criterium: beantwoordt het aan de behoefte van beschikbare en bereikbare zorg?

De belangrijkste uitkomst

De locaties Heerlen en Sittard-Geleen blijven beide dag en nacht open en zijn 24/7 bereikbaar voor spoedzorg. Dat doet Zuyderland samen met de huisartsen en de ambulancedienst. Binnen deze keuze op hoofdlijnen zijn verschillende varianten mogelijk, deze worden door de deelnemers van de regietafel in samenspraak met de burgerdialoog, de brede stakeholdergroep, zorgmedewerkers, gemeenten en provincie verder uitgewerkt.

Beschikbaar en bereikbaar

Er is geluisterd naar burgers, professionals en andere partners in de hele regio Zuid-Limburg. Hun zorgen worden serieus genomen. Oude scenario’s zijn definitief van de baan. Het behouden van twee locaties, zowel in Sittard-Geleen als in Heerlen is de keuze die de regietafel op basis van alle inbreng nu maakt. Patiënten uit de hele regio kunnen in Heerlen én Sittard-Geleen terecht voor planbare zorg zoals poliklinieken, dagbehandeling en planbare operaties. Ook blijven er op beide locaties bedden. En, zeer belangrijk om aan de zorgen in de regio tegemoet te komen, op beide locaties blijft er een voorziening voor spoedzorg, die samen met de huisartsen wordt vormgegeven. Op beide locaties blijft het licht ’s nachts aan.

Waarbij op één locatie de hoog complexe acute zorgvragen worden opgevangen, de andere locatie is 24/7 bereikbaar voor het merendeel van de zorgvragen, die minder complex zijn. De keuze van welke vorm van spoedzorg op welke locatie komt, die is nog niet gemaakt. Ook aan die invulling geven we samen vorm.

Met de stappen die we nu zetten is de oorsprong van het probleem, namelijk de personeelskrapte, niet zomaar opgelost. Die blijft in heel Nederland een uitdaging en zeker ook in de Zuid-Limburg. Daarom gaan we binnen deze basisvariant verder uitzoeken hoe we de kwaliteit en toegankelijk van zorg gaan garanderen voor alle inwoners.

Zorgaanbod nu ook al verdeeld

Ook nu al is de situatie zo dat voor 40 procent van alle behandelingen sprake is van een onderverdeling tussen de beide locaties. Dat zal straks ook zo zijn. Het zorgaanbod op beide locaties zal elkaar aanvullen, zodat de twee locaties samen voorzien in een totaal zorgaanbod voor in Zuid-Limburg.

Net zoals er nu al nauw wordt samengewerkt met het MUMC, de academische partner in de regio. Patiënten met een hartinfarct worden bijvoorbeeld al jaren voor de helft van de tijd naar Zuyderland gebracht en de andere helft van de tijd naar het MUMC. Patiënten met een ernstig trauma worden naar het MUMC gebracht. Patiënten uit de hele regio Zuid-Limburg die onder andere leverchirurgie of hartchirurgie moeten ondergaan, reizen al jaren voor hun behandeling naar Maastricht. Patiënten met slokdarmtumoren of maagtumoren gaan vanuit de regio naar Zuyderland.

Uit alle gesprekken met betrokkenen bleek ook dat daar niet de meeste zorg over is. Het gaat om het behouden van beschikbare en bereikbare zorg 24/7. Door op beide locaties een vorm van spoedzorg te behouden wordt aan die belangrijke wens voldaan. Zuyderland blijft zorg bieden die direct beschikbaar en bereikbaar is en de ambulancedienst biedt daarnaast de zekerheid dat het nooit lang duurt voordat de ambulance er is.

De kracht van meepraten

Iedereen heeft zijn bijdrage kunnen leveren in het proces van de brede maatschappelijke verkenning dat gaat over de brede inrichting van gezondheid en zorg in de regio en de rol van Zuyderland hierin. Een transparant proces waarin mensen serieus worden genomen en wat nu ook wordt doorgezet.

Dat dat geen loze belofte is geweest, blijkt uit de uitkomst waarvoor nu gekozen wordt: het behouden van twee locaties alsmede de beschikbaarheid van een vorm van spoedzorg op beide locaties.

Ook de samenstelling van de regietafel die bestaat uit huisartsen, ambulancedienst, burgerkracht, CZ en Zuyderland, is een bewijs van de hardheid van de belofte: het hele zorgveld, maar zeker ook de zorgverzekeraar als belangrijke speler, staat achter deze keuze. Dat geeft vertrouwen.

Vervolgstappen

De regietafel maakt nu deze keuze op hoofdlijnen die verder uitgewerkt gaat worden in verschillende varianten. Dus de volgende stap is het precies gaan uitwerken wat waar komt, zowel qua invulling als qua locatieverdeling. Deze keuze ligt nog open. De invulling hiervan gebeurt ook in samenspraak met de burgerdialoog, de brede stakeholdergroep, zorgmedewerkers, gemeenten en provincie. Rond eind april hoopt de regietafel daar uitsluitsel over te geven.