Ga naar hoofdinhoud

Reactie bestuur MSB op artikel`Zuyderland op zaterdag open’ (De Limburger)

08 sep 2017

Zuyderland Medisch Centrum heeft in goed overleg met het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) het initiatief genomen om een aantal zaterdagen open te gaan. Waarom willen zij dat?

De reden is tweeledig. Het ziekenhuis heeft (deels voorspelde) beperkte tekorten, maar nog belangrijker, voor sommige specialismen zijn de poliklinische wachttijden ongewenst lang. Ondanks dat sommige van deze vakgroepen al meer patiënten hebben gezien dan van tevoren geraamd. Deze wachttijden zijn ook ontstaan doordat specialisten tijdelijk zijn uitgevallen. Het bestuur MSB heeft, samen met de Raad van bestuur en het management, intensief gesproken met de belangrijkste vakgroepen. ‘Afgesproken is om samen te kijken hoe, op een creatieve  manier, de wachttijden verkort kunnen worden. Daarmee kunnen we tegelijkertijd ook de tekorten verminderen. Met deze benadering pakken we twee genoemde problemen gelijktijdig aan. Het is bovendien goed voor de patiëntenzorg en goed voor Zuyderland Medisch Centrum.’ Het bestuur MSB wil bovendien een positief signaal afgeven aan de omgeving door te laten zien, dat zij betrokken zijn en dat zij bereid zijn om in onze spaarzame vrije tijd de schouders eronder te zetten.

Het bestuur MSB is zeer ontdaan over het tendentieuze artikel in `de Limburger` van vrijdag 8 september. Zij distantiëren zich met name  van termen als ‘Cash Cows’. Het spreekt voor zich dat de inrichting van de zaterdagwerkzaamheden niet meer mag kosten dan dat het financieel oplevert. Echter, zij betreuren het bijzonder als suggestieve termen in het artikel vermeld staan. ‘Want daar staan wij niet voor’, benadrukt het bestuur.

Wellicht is niet iedere individuele medisch specialist blij met het initiatief om op zaterdag te werken, maar het bestuur MSB heeft het besluit samen met een grote meerderheid van de achterban genomen en zij gaan er samen voor.
‘Wij, als bestuur MSB, staan voor goede en tijdige patiëntenzorg. Dat is wat ons elke dag bezig houdt en dat is wat ons bindt. Wij willen een (financieel) gezond Zuyderland, waar wij excellente gezondheidszorg leveren en waar wij met zijn allen met plezier werken.’