Ga naar hoofdinhoud

Productie Orthopedie minder ongunstig dan geschetst

23 mei 2017

In het artikel ‘Zuyderland schrapt 175 banen’ (Dagblad de Limburger, 23 mei) wordt geschetst dat de afdeling Orthopedie een grote negatieve invloed heeft op de tegenvallende omzet van Zuyderland. De cijfers in het artikel zijn niet geheel juist en verdienen een verhelderende toelichting.

Volgens De Limburger zijn er tussen 1 januari en eind maart 4695 patiënten minder op de polikliniek Orthopedie geweest. Dat is het totale aantal poli- en herhaalbezoeken. Er zijn echter ‘slechts’ 463 nieuwe patiënten minder geweest in de eerste drie maanden van dit jaar. In maart waren er zelfs weer 96 meer nieuwe patiënten. Samengevat zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar inderdaad minder polibezoeken geweest, maar veel minder herhaalbezoeken vergeleken met die maanden in 2016. Dat laatste feit is gunstig voor Zuyderland en de patiënten (lagere herhaalfactor).

De daling van het totale aantal polikliniekbezoeken is relatief eenvoudig te verklaren. Eén van de redenen is dat er tot en met afgelopen maandag 29 orthopedische protheses (heup en knie) meer zijn uitgevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Als een orthopeed daardoor meer tijd doorbrengt op de OK om daar patiënten met implantaten te opereren, kan hij op dat zelfde moment geen polikliniek-spreekuur uitvoeren. De hele afdeling Orthopedie werkt, net als alle andere specialismen, met volle overgave om de productiecijfers te verhogen.