Ga naar hoofdinhoud

Pijnblokkade zorgt voor doorbraak in behandeling van gebroken heup

16 feb 2023

In Zuyderland Medisch Centrum worden jaarlijks ruim 800 patiënten geopereerd aan een gebroken heup. Dit betreft vooral mensen van oudere leeftijd. Voor de meerderheid van de mensen is een operatie de beste behandeling: de heup is stabiel en de patiënt kan weer op het oude niveau functioneren. Bij een selecte groep oudere, kwetsbare patiënten gaat een heupoperatie echter helaas gepaard met verhoogde kans op complicaties. Een chirurgische ingreep kan voor deze patiëntengroep dan ook een brug te ver zijn.

Vanaf nu biedt Zuyderland Medisch Centrum – als alternatief op een operatie – een zogenaamde pijnblokkade van de heup aan. ‘Een beslissing om niet te opereren nemen we altijd in nauwe samenspraak met de patiënt en eventuele familie’, vertelt orthopedisch chirurg Thijs Nijenhuis. ‘Het doel van deze behandeling is comfort in de laatste levensfase, waar mogelijk in de thuissituatie.’

Pijnblokkade van de heup
Met deze zogenaamde PENG-methode worden de gevoelszenuwen van het heupkapsel langdurig uitgeschakeld met een medicijn. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend: zowel dokters als patiënten zijn erg tevreden. De ambitie voor de toekomst is om deze methode ook meer in de thuissituatie of het verpleeghuis aan te bieden, zodat patiënten niet meer naar het ziekenhuis hoeven komen.

Orthopedisch chirurg Thijs Nijenhuis en anesthesioloog Glenn van de Vossenberg vertellen er alles over in deze video.