Ga naar hoofdinhoud

Open Universiteit schoolt medewerkers Zuyderland in digitale zorg

18 jan 2024

De Open Universiteit gaat zorgprofessionals en ander personeel van Zuyderland bijscholen in digitale zorg. Digitalisering van zorg is een strategisch speerpunt van het ziekenhuis in Heerlen en Sittard-Geleen. De eerste zorgprofessionals starten binnenkort met het nieuwe online leerprogramma ‘Digitale transformatie in de zorg’ van de Open Universiteit. Het leerprogramma is beschikbaar voor in totaal honderd medewerkers.

‘Wij zijn groot voorstander van een leven lang leren, maar vinden dat we het medewerkers wel zo gemakkelijk mogelijk moeten maken’, aldus Ed Zelissen, manager Zuyderland Academie en Zorgkwaliteit van Zuyderland. ‘De opleiding Digitale transformatie in de zorg is kort, goed behapbaar, primair online en focust op de kennis en vaardigheden die je écht nodig hebt in de praktijk. Allemaal pré’s voor zorgpersoneel met per definitie te weinig tijd.’

Praktisch ingestoken

Bart Frijns, decaan van de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit vult aan: ‘Het programma is gestoeld op wetenschap maar toch praktisch ingestoken. Alle betrokken docenten hebben binding met de zorg en weten uit ervaring wat belangrijk is voor ziekenhuismedewerkers om te leren. In grote lijnen: dat wat er allemaal komt kijken bij het implementeren van een digitale zorginnovatie. Van vergoedingen voor digitale zorg tot het waarborgen van privacy en het opzetten van thuismeten. Het idee is dat je zeventig procent van wat je leert direct kunt toepassen in de eigen zorginstelling.’

Samenwerkingsovereenkomst

Het is voor het eerst dat de Open Universiteit en Zuyderland Medisch Centrum samen optrekken in onderwijsontwikkeling. In 2022 zetten beide organisaties hun handtekening onder een strategische samenwerkingsovereenkomst. Met als doel om via onderwijs en onderzoek te werken aan oplossingen voor de drie uitdagingen in de zorg: de toenemende zorgvraag door vergrijzing, stijgende zorgkosten en personeelskrapte. Snelle digitalisering, weten de beide partijen, is een belangrijke oplossing om met een beperkte capaciteit toch op een prettige manier kwaliteitszorg te blijven verlenen.

Digitale zorg vraagt om andere vaardigheden

Om in te springen op de verschillende opleidingsbehoeften biedt de Open Universiteit naast flexibele bachelor- en masteropleidingen ook korte online leerprogramma’s aan voor bij- en nascholing. Het programma Digitale transformatie in de zorg is een pilotproject dat naadloos past binnen de Zuyderland-strategie om zorg zo thuis mogelijk te organiseren.

Zelissen: ‘De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet. Van onze ziekenhuisconsulten is al 25 procent digitaal en honderden patiënten maken gebruik van e-health toepassingen voor thuismonitoring. Verder openen we in onze ziekenhuislocaties in Heerlen en Sittard-Geleen binnenkort een DigiPunt waar bezoekers en medewerkers terecht kunnen met vragen over digitale zorgtoepassingen.’

‘Al deze ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden en kennis. En dan bedoel ik niet alleen digitale vaardigheden, maar ook kennis over verandermanagement dat nodig is voor de ontwikkeling en integratie van digitale zorgtoepassingen, en voor het creëren van een breed multidisciplinair draagvlak.’

Zorgprofessionals van de toekomst

Het programma Digitale transformatie in de zorg wordt daarom breed aangeboden aan alle Zuyderland-medewerkers. ‘Een eerste groep enthousiaste arts-assistenten heeft al aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod’, aldus Zelissen. ‘We merken dat de nieuwe generatie zorgprofessionals zeer ondernemingsgezind is en bijzonder gemotiveerd om praktisch aan de slag te gaan met nieuwe digitale toepassingen.’

Digitaal zorgondernemerschap komt onder meer aan de orde in de module onder leiding van docenten Janneke Tettero en Daan Dohmen. Dohmen is naast hoogleraar Digitale Transformatie in de Zorg aan de Open Universiteit ook de oprichter van Luscii, het bedrijf dat internationaal succes boekt met de zorgapp voor thuismetingen, waar Zuyderland nauw mee samenwerkt.

De andere drie modules zijn: Effectief innoveren in de zorg, Compliance in de digitale zorg en Telemonitoring vanuit het ziekenhuis. Alle modules zijn ook los te volgen. Op termijn komt het leerprogramma Digitaal zorgondernemerschap ook beschikbaar voor andere zorginstellingen.

Bart Frijns (OU) en Ed Zelissen (RVE-manager Zuyderland)