Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek naar het verhuizen van ouderen

20 jul 2021

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) en Zuyderland onderzoeken welke impact een verhuizing heeft op de bewoners van een zorgcentrum. Dat onderzoek wordt uitgevoerd onder cliënten, familie en medewerkers in Parc Glana in Geleen. Op dit moment is er namelijk onvoldoende kennis over de impact van een verhuizing op ouderen, aldus Mara Brouwers, als onderzoeker verbonden aan AWO-L.

Brouwers: ‘Het is niet duidelijk of veranderingen in de fysieke, sociale en organisatorische zorgomgeving invloed hebben op hoe mensen het verhuisproces ervaren. Ook over de effecten is te weinig bekend. Met dit onderzoek willen we daar meer inzicht in krijgen.’
De onderzoekers kijken niet alleen naar het verhuisproces. Ze onderzoeken ook wat het betekent als ouderen van een regulier verpleeghuis overgaan naar een innovatief zorgconcept zoals Parc Glana. Daar wonen ouderen in een kleinschalige woonvorm middenin een park.

Het onderzoek in Zuyderland maakt onderdeel uit van een groot landelijk project ‘Verhuizen in het Verpleeghuis’. Dat project wordt in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO). Als onderdeel van dit project kijkt Zuyderland samen met onderzoekers van de Universiteit Maastricht naar het proces en de ervaringen die zijn opgedaan met de overgang naar Parc Glana. 

Vernieuwing 
Zuyderland werkt hard aan het vernieuwen van de zorgcentra. Hof van Serviam en Parc Glana zijn recente nieuwe locaties, maar voor de komende jaren staan er nog enkele nieuwbouwprojecten op stapel. Het onderzoek naar het verhuizen van ouderen duurt in totaal vier jaar. In die periode zullen de onderzoekers verschillende verhuizingen volgen.