Ga naar hoofdinhoud

OncoZON behaalt OECI-netwerk kwaliteitskeurmerk als eerste grote oncologisch netwerk in Europa

01 mei 2024

OncoZON, het oncologisch netwerk van tien zorginstellingen in Zuidoost-Nederland, waaronder het Zuyderland Medisch Centrum, heeft als eerste grote oncologisch netwerk het Europese OECI-netwerk kwaliteitskeurmerk ontvangen. Dit keurmerk erkent de multidisciplinaire aanpak en intensieve samenwerking binnen OncoZON, wat betekent dat mensen met kanker in Zuidoost-Nederland kunnen vertrouwen op hoogwaardige zorg. Ongeacht het ziekenhuis waar ze behandeld worden, zo dichtbij huis als mogelijk. Vanesa Gregor van de OECI merkt op: “Jullie bouwen de toekomst van kankerzorg en -onderzoek met jullie netwerk.”

OncoZON is een samenwerkingsverband van 10 instellingen in Zuidoost-Nederland, waaronder Anna Zorggroep, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Ziekenhuis Elkerliek, Laurentius Ziekenhuis, Maastro, Máxima MC, Maastricht UMC+, SJG Weert, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum.

Innovatief en integraal

Volgens de OECI wordt de innovatieve en integrale aanpak van kankerzorg gekenmerkt door regionale tumorwerkgroepen en multidisciplinaire overleggen (MDO’s), waarin de laatste (wetenschappelijke) inzichten worden uitgewisseld en toegepast in de praktijk. De OECI toetst en controleert of oncologische zorginstellingen voldoen aan hoge internationale kwaliteitseisen op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van een Comprehensive Cancer Center binnen het netwerk, waar het MUMC+ sinds 2021 aan voldoet. Met het behalen van het keurmerk heeft OncoZON in deze pilot voor netwerkzorg kunnen aantonen dat de drie fundamentele pijlers verenigd zijn in de regionale aanpak.

Erkenning

René van der Hulst, voorzitter OncoZON, medisch directeur MCCC van het MUMC+, zegt; “Wij zijn ontzettend trots op het feit dat de OECI aangeeft dat onze zeer bekwame en gemotiveerde zorgprofessionals uitzonderlijk hard werken om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. Het is dan ook een waardevolle erkenning voor alle betrokkenen, die samen ons netwerk zo sterk maken.” Helen Mertens, voorzitter Algemeen Bestuur OncoZON en bestuurder MUMC+: “Dat we dit samen als 10 onafhankelijke zorginstellingen voor elkaar gekregen hebben, is echt een prestatie om heel trots op te zijn. De accreditatie is niet alleen een kwestie van prestige, het heeft geleid tot diepgaande reflectie. Het was een katalysator voor verdere verbinding en vooruitgang in de kwaliteit van zorgprocessen.”

Partnerschap

Het succes van het netwerk wordt ook versterkt door de nauwe samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland en Dutch Institute for Clinical Auditing. Daarnaast wordt gewerkt aan meer afstemming met huisartsen en diverse zorgprofessionals in de 1e lijn en aan versterking van patiëntparticipatie op alle niveaus binnen het netwerk. Om zo samen de toekomst van de zorg verder vorm te geven. Ook wordt geïnvesteerd in educatie voor zorgprofessionals en mensen met kanker en hun naasten. De OECI benoemt voorbeelden van innovatieve programma’s in verschillende ziekenhuizen, zoals prehabilitatie en palliatieve programma’s. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan meer regionale afstemming voor data-uitwisseling over onderzoeksactiviteiten, biobanking, clinical trials en patiënttevredenheidsonderzoeken. De OECI ziet nog kansen voor verdere verbetering, zoals het promoten van met name translationeel onderzoek, betrokkenheid van verpleegkundigen en het ontwikkelen van een dashboard met kritieke prestatie-indicatoren. Hier wordt op ingezet in de verbeterplannen.

Doeltreffende graadmeter

“Over vijf jaar wordt OncoZON opnieuw getoetst door de OECI. Deze accreditatie werkt als een goede graadmeter. Het heeft er letterlijk toe geleid dat OncoZON de oncologische zorg in de regio aantoonbaar naar een hoger niveau heeft getild. Het is voor ons dan ook geen einddoel. Het is een belangrijke mijlpaal op onze weg om hoogwaardige kankerzorg te blijven aanbieden voor iedereen in onze regio én om die continu te blijven verbeteren. Voor nu én in de toekomst.”, aldus René van der Hulst.

Symposium 27 september 2024

Op vrijdag 27 september 2024 wordt een symposium georganiseerd waar OncoZON haar kennis over de OECI-netwerkaccreditatie zal delen. Die dag wordt ook ruim de tijd genomen voor de laatste wetenschappelijke inzichten. Het biedt een platform om de kwaliteit van netwerkzorg verder te verbeteren. We hebben de eer dat Simon Oberst, OECI Director of Quality and Accreditation, één van de keynote speakers is.

OncoZON is een samenwerkingsverband van 10 instellingen in Zuidoost-Nederland. Het bestaat uit de volgende partners: Anna Zorggroep, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Ziekenhuis Elkerliek, Laurentius Ziekenhuis, Maastro, Máxima MC, Maastricht UMC+, SJG Weert, VieCuri Medisch Centrum, Zuyderland MC.