Ga naar hoofdinhoud

Intentieverklaring chronisch stabiele patiënt in de GGZ

08 sep 2016

Zuyderland heeft met Huisartsenzorggroep Meditta en Vincent van Gogh & MetGGZ (andere aanbieders van GGZ-zorg in Midden Limburg en de Westelijke Mijnstreek) een intentieverklaring getekend om de zorg voor patiënten met een chronische maar stabiele aandoening te waarborgen.

Deze patiënten kunnen met een zorgvuldige overdracht vanuit de gespecialiseerde GGZ-zorg voor hun begeleiding overgedragen worden aan de huisarts en zijn praktijkondersteuner POH-GGZ. Dit gaat volgens een nu afgesproken richtlijn die waarborgt dat er geen hiaat ontstaat in de geboden zorg of in informatie over de behandeling, aandoening en medicatie. Mocht blijken dat een patiënt meer zorg nodig heeft op enig moment, dan is ook het consulteren van de specialist of opschalen van zorg en weer in behandeling nemen door de gespecialiseerde GGZ-instelling gewaarborgd waarbij als mogelijk de oorspronkelijke behandelaar de regie hierin weer overneemt. Alle partijen onderschrijven dat met deze intentieverklaring, en de onderliggende richtlijn ‘Verwijzing chronisch stabiele patiënt naar de huisarts’, de zorg voor patiënten met een chronische stabiele psychiatrische aandoening veilig en zorgvuldig geregeld is.

Huisartsen, POH-GGZ en relevante medewerkers van de betrokken aanbieders worden de komende weken in detail geïnformeerd over de genoemde richtlijn. Doelstelling is om per 1 september 2016 volgens de richtlijn te gaan werken.