Ga naar hoofdinhoud

Maatregelen coronavirus Zuyderland GGZ

03 apr 2020

Contact tussen clienten en medewerkers in Zuyderland GGz vindt de komende tijd voornamelijk plaats via telefoon of beeldbellen. Met deze maatregel volgt Zuyderland GGz de landelijke adviezen van het RIVM op om zo verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken .

Telefonische afspraken
Op het moment dat u een afspraak heeft, wordt u gebeld door uw behandelaar op het telefoonnummer wat bij ons geregistreerd staat. Samen met uw behandelaar maakt u afspraken over uw behandeling en wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld online behandeling via het platform Minddistrict kan worden ingezet.

Persoonlijke afspraken
Mocht het toch noodzakelijk zijn dat we u persoonlijk zien dan kan dat op een andere locatie zijn dan in het ziekenhuis van Sittard-Geleen of Heerlen. Mocht u verkouden zijn, hoesten, of koorts hebben, dan bespreken we met u de bijbehorende maatregelen.

Groepsbehandelingenstopgezet tot nader bericht
Onze groepsbehandelingen, dagbesteding, dagbehandeling, Steunpunt LIV activiteiten en de inloopvoorzieningen zijn tot nader bericht stopgezet. Wij hebben alle deelnemers daar zo veel mogelijk persoonlijk van op de hoogte gesteld. Waar mogelijk bieden we alternatieven, bijvoorbeeld telefonisch contact.

Gesloten voor bezoek tot en met 28 april
Onze klinieken zijn tot en met 28 april gesloten voor bezoek. Dit betreft zowel de kliniek in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, als ook het hostel in de binnenstad van Sittard. Wij realiseren ons heel goed dat dit veel vraagt van de mensen die opgenomen zijn, maar ook van naastbetrokkenen. We bekijken individueel hoe we het contact met het thuisfront zo goed mogelijk kunnen vormgeven, bijvoorbeeld telefonisch of via beeldcontact.

Stel uw vraag
Wij beseffen dat deze maatregelen van alle betrokken partijen veel vragen. Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelaar of via het algemeen nummer van Zuyderland GGz: 088 459 93 93.

Hebt u een meer algemene vraag over Corona, gerelateerd aan Zuyderland, dan kunt u de Zuyderland Corona informatielijn bellen: 088 459 44 44 of kijken op www.zuyderland.nl/coronavirus