Ga naar hoofdinhoud

Maatregelen coronavirus Zuyderland GGz

26 mei 2020

Contact tussen cliënten en medewerkers in Zuyderland GGz vindt de komende tijd nog grotendeels plaats via telefoon of beeldbellen. Met deze maatregel volgt Zuyderland GGz de landelijke adviezen van het RIVM op om zo verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Opstart gesprekken op locatie

Vanaf deze week starten we gedoseerd op met gesprekken op onze locaties. Dat kan alleen als u geen corona-gerelateerde klachten heeft. We blijven de gesprekken op locatie combineren met gesprekken via de telefoon en met beeldbellen.

Wij bellen u maximaal 3 dagen voor de afspraak en stellen u een aantal vragen over uw gezondheid en de gezondheid van uw inwonende naasten. In principe komt u alleen naar de afspraak. Is het toch noodzakelijk dat er een begeleider meekomt, dan vragen we ook naar de gezondheid van de begeleider. Mocht u na de telefonische check alsnog corona-gerelateerde klachten krijgen (koorts, verkoudheid, hoesten, snotteren en dergelijke) dan vragen we u om dat door te geven en niet naar onze locatie te komen. Als het mogelijk is zetten we dit contact om in een telefonisch contact/beeldbelcontact of we verzetten de afspraak.

Bij binnenkomst in een van onze ziekenhuislocaties wordt u ontvangen bij een balie. De baliemedewerker vraagt nogmaals of u op dat moment corona-gerelateerde klachten heeft. Heeft u een afspraak buiten de ziekenhuislocaties (bv. Geerweg te Sittard of bij u thuis), dan stelt uw eigen behandelaar deze vragen. De afspraak kan alleen doorgaan als u geen klachten heeft.

Ook in de spreekkamer houden we anderhalve meter afstand. Dan kan het gesprek op een veilige manier plaatsvinden en zijn er geen andere maatregelen als schermen of mondkapjes nodig.

Telefonische afspraken en beeldbelafspraken

Op het moment dat u een afspraak heeft, wordt u gebeld door uw behandelaar op het telefoonnummer wat bij ons geregistreerd staat. Samen met uw behandelaar maakt u afspraken over uw behandeling en wat daarvoor nodig is. Zo kan er online behandeling via het platform Minddistrict worden ingezet.

Groepsbehandelingen starten weer op

Onze groepsbehandelingen, dagbesteding, dagbehandeling, Steunpunt LIV activiteiten starten weer op, maar wel in aangepaste vorm. De groepen zijn kleiner, we houden rekening met anderhalve meter afstand en de tijdsduur is meer afgebakend. En daar waar mogelijk blijven we dit combineren met telefonisch contact en beeldbellen.

Bezoek aan de kliniek (inclusief Hostel)

Er is één keer per dag een bezoektijd: of van 17:30 tot 18:30 uur of van 19:00 tot 20:00 uur. Dit in verband met spreiding van bezoek. Die afspraak maakt u vooraf telefonisch. Als u koortsig bent of verkoudheidsklachten heeft verzoeken wij u om niet op bezoek te komen. Bezoekers melden zich bij aankomst. Wij doen dan een korte check of u corona-gerelateerde klachten heeft. U krijgt dan ook nog verdere informatie over de richtlijnen tijdens het bezoek.

Stel uw vraag

Wij beseffen dat deze maatregelen van alle betrokken partijen veel vragen. Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelaar of via het algemeen nummer van Zuyderland GGz: 088-459 93 93.

Hebt u een meer algemene vraag over corona, dan kunt u kijken op www.zuyderland.nl/coronavirus