Ga naar hoofdinhoud

Koninklijke onderscheiding voor chirurg Paul Hustinx na afscheid van Zuyderland

11 jan 2021

Onze chirurg Paul Hustinx (66) heeft afgelopen vrijdag 8 januari afscheid genomen van Zuyderland Medisch Centrum en gaat genieten van zijn pensioen. De gewaardeerde specialist heeft veel betekend voor ons ziekenhuis, voor de ontwikkeling van traumachirurgie in het algemeen en hij was tevens één van de eerste opleiders binnen het nieuwe medisch specialisme ‘Spoed Eisende Hulp’. Hij vervulde tijdens zijn tijd in Zuyderland meermaals een voortrekkersrol. Dat werd vrijdag in Heerlen onderstreept met een heuse Koninklijke Onderscheiding, uitgereikt door burgemeester Roel Wever. De vertrekkende chirurg is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Dr. Hustinx begon zijn carrière bij het Academisch Ziekenhuis VU te Amsterdam waar hij tevens promoveerde (1994). Sinds 1996 is hij werkzaam als traumachirurg in ons ziekenhuis. Hier heeft hij zich onder andere sterk gemaakt voor de oprichting van een Multi Disciplinaire Trauma Unit (MDTU). Dit is een nieuwe multidisciplinaire afdeling voor de behandeling van traumaslachtoffers. Hiermee heeft Zuyderland een grote kwaliteitsslag gerealiseerd in de patiëntenzorg. Via de Nederlandse Vereniging van Trauma Chirurgie maakt hij zich sterk voor zulke afdelingen waardoor er in 2021 in alle Nederlandse ziekenhuizen een MDTU komt.

Ontwikkeling van traumachirurgie en rampengeneeskunde
Tijdens de Bijlmerramp in 1992 had hij dienst als medisch coördinator. Daarnaast werd hij uitgezonden naar Portugal in het kader van de vliegtuigramp in Faro. Tijdens deze inzetten merkte hij dat de rampengeneeskunde en slachtofferzorg niet op orde was. Om deze reden leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van traumachirurgie in Nederland en ook aan de rampengeneeskunde. Vanuit het principe Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO) zette hij twee nieuwe opleidingen op ten behoeve van de verbetering van het onderwijs in rampengeneeskunde. Ook was hij mede-ontwikkelaar van de Nederlandse registratiekaart voor slachtoffers bij crises en rampen.

Bijdrage aan medische opleidingen
Daarnaast was dr. Hustinx één van de eerste opleiders binnen het nieuwe medisch specialisme ‘Spoed Eisende Hulp’ en vervulde hij daarmee een voortrekkersrol. Zo zette hij zich in voor de verbetering van de acute geneeskunde, waardoor SEH-artsen niet meer weg te denken zijn uit de ziekenhuiszorg. Ook was hij medeoprichter van de GHOR-afdeling bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem (2007-2009).

Voortrekkersrol opleiden en crisisbeheersing
Van 2000 tot 2018 was hij mede-initiatiefnemer, medeoprichter en vervolgens tot 2013 voorzitter van de Stichting MIMMS. Een stichting die de prehospitale opleiding ‘Major Incident Medical Management and Support’ verzorgd. Ook is hij mede-initiatiefnemer en medeoprichter van de opleiding Hospital-MIMMS voor medisch crisismanagement in ziekenhuizen. De opleiding leidde er toe dat alle Nederlandse ziekenhuizen verplicht zijn om een Ziekenhuis-Rampen-Opvang-Plan te maken. ‘Deze planning heeft ervoor gezorgd dat de bewustwording binnen de ziekenhuiswereld van hun verantwoordelijkheid op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft versterkt. Daarnaast heeft het ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het medisch management in ziekenhuizen tijdens de Coronacrisis’, stelt de directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

‘Aandacht voor de menselijke kant van incidenten’
Van 2000 – 2007 was dr. Hustinx vrijwilliger bij de voetbalvereniging RKSV Bekkerveld. De Zweedse opleiding Emergo Train System (ETS) is door dr. Hustinx vertaald naar de Nederlandse context. Sinds 2015 tot heden is hij vrijwilliger bij de Vereniging Verkeersslachtoffers. Hier is hij actief als medisch adviseur voor patiënten. Gesteld wordt dat dr. Hustinx ondanks zijn beroep eenvoudig te bereiken is voor vragen en ook regelmatig omrijdt voor ondersteuning. ‘Hij heeft in het bijzonder aandacht voor de menselijke kant van de incidenten’.

De Gemeente Heerlen heeft alle verdiensten van dr. Hustinx op een rijtje gezet op hun website > . Tevens deelden zij op hun Facebook-pagina nog een video >  van de uitreiking van de koninklijke onderscheiding.

Foto: Rob Nijpels