Ga naar hoofdinhoud

Klinisch chemicus Mathie Leers benoemd als bijzonder hoogleraar bij OU

11 dec 2023

Mathie Leers, klinisch chemicus-hematoloog bij Zuyderland Medisch Centrum, is per 1 november benoemd als bijzonder hoogleraar Data-Driven Decisionmaking in Healthcare bij de faculteit Bèta-Wetenschappen van de Open Universiteit (OU). Deze leerstoel draagt bij aan de versterking van de samenwerking tussen Zuyderland en de OU, maar bovendien ook aan de versterking van de positie van Zuyderland als STZ-ziekenhuis.

Deze nieuwe leerstoel richt zich op het ontwikkelen van onderzoek en onderwijs op het grensvlak tussen milieuwetenschappen en data-gedreven besliskunde in de gezondheidszorg. Dit om met name de toegevoegde waarde te onderzoeken van de overvloed aan informatie die verborgen zit in laboratoriumresultaten in combinatie met milieu gerelateerde factoren.

Dit is enerzijds een onderzoeksgebied dat zich bevindt op het medisch vlak (ontstaan van ziekten in relatie tot milieufactoren) en anderzijds een vrij technisch onderzoeksveld gericht op het ontwikkelen van wiskundige berekeningen en modellen die ingezet kunnen worden ten behoeve van geautomatiseerde data-gedreven besliskunde.

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid

De snelheid, de hoeveelheid en de variatie in data die in een ziekenhuis geproduceerd wordt neemt snel toe, en biedt mogelijkheden om nieuwe inzichten te verkrijgen en patronen te ontdekken die anders verborgen zouden blijven. De leerstoel ‘Data-gedreven besluitvorming in de gezondheidszorg’ biedt kansen om samen met de OU de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar ook in het verhogen van de toegankelijkheid en betaalbaarder maken van de zorgverlening.

Decaan Meindert Sosef is trots op de benoeming van Mathie Leers: ‘Het is een prachtige erkenning van zijn wetenschappelijke prestaties. Hij heeft als klinisch chemicus een interessante rol binnen het ziekenhuis, waarbij er lijnen lopen tussen zijn werk en bijna alle afdelingen. Dat biedt veel kansen en mogelijkheden. Data-gedreven besluitvorming is een zeer interessant onderwerp en draagt bij aan de toekomstgerichte strategie van Zuyderland. Ik ben blij dat door middel van dit hoogleraarschap de band tussen Zuyderland en de Open Universiteit verder wordt versterkt.’