Ga naar hoofdinhoud

HSMR-cijfer Zuyderland over 2016 bedraagt 125

21 dec 2017

Zuyderland heeft over het jaar 2016 een HSMR-cijfer van 125. HSMR is de afkorting van Hospital Standardised Mortality Ratio, ook bekend als het zogenaamde ‘sterftecijfer’. Het is een landelijke berekening die het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis vergelijkt met het te verwachten aantal overlijdens.

Binnen de HSMR-systematiek staat een score van 100 gelijk aan het landelijk gemiddelde. Naar aanleiding van het verhoogde cijfer in Zuyderland in 2016 is er uitgebreid in- en extern onderzoek gedaan. Dit heeft aangetoond dat er, net als in 2015, geen relatie is tussen het aantal overleden patiënten in het ziekenhuis en de kwaliteit van zorg of de patiëntveiligheid. De inhoud en voortschrijdende inzichten naar aanleiding van deze onderzoeken zijn gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGJ). De IGJ staat achter de wijze waarop Zuyderland de HSMR cijfers analyseert in combinatie met het dossieronderzoek dat Zuyderland uitvoert bij alle overleden patiënten.

Het hogere cijfer is waarschijnlijk een combinatie van het licht stijgend aantal overleden patiënten in combinatie met een te laag berekende ‘te verwachten sterfte’. Dit is een belangrijk punt van aandacht en hierop zijn verbetermaatregelen genomen om de genoemde ‘bijkomende aandoeningen’ beter te registreren. Voorlopige berekeningen van de HSMR over het eerste half jaar van 2017 laat deze verbetering ook daadwerkelijk zien.

Meerdere landelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de berekening van het HSMR-cijfer niet eenvoudig en eenduidig is. Zuyderland ziet de HSMR dan ook als een belangrijk hulpmiddel met vooral interne waarde. Vanwege de beperkingen in de berekening, kan het cijfer niet gebruikt worden als maat voor het vergelijken van de kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen.