Ga naar hoofdinhoud

Belangrijke stap naar grootschalige digitale zorgtransformatie in Zuyderland

21 dec 2023

Zuyderland heeft groen licht ontvangen voor de snelle toets aanvraag van zogenaamde transformatiegelden*, als resultaat van een intensieve samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Dit is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een goedgekeurd transformatieplan in het kader van digitalisering. Hoewel het nog wacht op het definitieve akkoord, markeert deze prestatie een significante stap in de digitale zorgtransformatie van het ziekenhuis en daarmee de verdere verbetering van de zorg in de regio.

Esther Talboom-Kamp, lid Raad van Bestuur van Zuyderland, legt uit waarom dit zo belangrijk is: ‘Ons doel is om de beste zorg zo thuis mogelijk te bieden. Met dit plan willen we diverse zorgpaden (deels) digitaliseren, waarbij samenwerking met regionale zorgpartners centraal staat. Het bijzondere is dat we de digitale zorgtransformatie ook wetenschappelijk gaan evalueren, waardoor we nog meer zorg op maat kunnen leveren aan onze patiënten.’

Ook minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) reageert opgetogen: ‘Goed om te zien dat Zuyderland goedkeuring heeft ontvangen op de snelle toets van haar plan “digitale zorgtransformatie”. Belangrijk om nu ook vaart te maken met het definitieve plan en de start.’

Dat het plan voor digitale zorgtransformatie nu door de eerste snelle toets is gekomen, betekent dat verzekeraars het initiatief van de digitale zorgtransformatie omarmen. De specifieke doelen omvatten duurzame opschaling van digitale zorg, met focus op contact op afstand, telemonitoring en het bevorderen van eigen regie van patiënten.

De goedkeuring van de snelle toets is mede te danken aan de nauwe samenwerking tussen Zuyderland en CZ. Janneke Zeelenberg, Strategisch Consultant Duurzame Coalities, vertelt: ‘CZ speelt als grootste verzekeraar in de regio een belangrijke rol in de beoordeling van transformatieaanvragen. De samenwerking wordt gekenmerkt door constructief en laagdrempelig overleg, waarbij CZ actief bijdraagt aan het versterken en verbeteren van de plannen.’

Meerwaarde voor patiënten en regio

Het management benadrukt dat de transformatiegelden gericht zijn op het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van zorg, in lijn met het Integraal Zorgakkoord. Digitale zorg gaat bijvoorbeeld helpen om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven te komen, maar dat patiënten meer zorg thuis kunnen ontvangen wanneer dat écht nodig is. Bovendien is bekend dat chronische ziekten meer onder controle gebracht kunnen worden en dat door digitale zorg patiënten sneller naar huis kunnen. Dit is niet alleen handig, maar het helpt ook om de wachtlijsten korter te maken en de druk op het zorgsysteem te verlichten.

CZ ziet dergelijke transformatieplannen als een essentieel instrument om de ‘zorgkloof’ te overbruggen, waarbij de focus ligt op projecten die de zorgvraag verminderen of slimmer inrichten. Zeelenberg: ‘Doordat Zuyderland en CZ elkaar actief opzoeken ontstaat er over en weer meer begrip voor elkaar en zorgen succesvolle projecten ervoor dat we samen in de toekomst de schouders eronder blijven zetten om zorg te kunnen leveren, zonder enorme wachtlijsten.’

*Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraar voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen die zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA).