Ga naar hoofdinhoud

Geen controlebezoek bij eenvoudige botbreuken door inzet thuismeten app

23 nov 2023

Zuyderland Medisch Centrum heeft sinds oktober het zelf ontwikkelde thuismeten programma ‘eenvoudige botbreuken en eerste ontwrichtingen’ in gebruik genomen. Patiënten hoeven daardoor niet meer standaard naar het ziekenhuis te komen voor een controle. Zuyderland is het eerste ziekenhuis die een vorm van thuismonitoring bij eenvoudige letsels inzet.

In de Thuismeten app die de patiënt op zijn of haar telefoon installeert, is informatie te vinden over het betreffende letsel en kunnen video’s met oefeningen worden bekeken. Ook beantwoordt de patiënt in week één, drie en zes één vraag over de vordering van zijn of haar herstel. Hier volgt automatische berichtgeving op. Als het goed gaat, wordt de patiënt gestimuleerd de oefeningen voort te zetten. Nemen de klachten niet af, dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met het Zuyderland Control Center, waarbij een e-nurse hen te woord staat. Zonodig wordt alsnog een controle-afspraak ingepland bij de traumapoli van het ziekenhuis.

Minder poliklinische controles
Door gebruik te maken van de thuismeten app (Luscii) worden fysieke controle-afspraken voorkomen. Ook heeft de patiënt meer gedetailleerde informatie en regie over het herstelproces dan voorheen. Naar verwachting kunnen met dit initiatief zo’n duizend poliklinische controles per jaar worden voorkomen in Zuyderland.

Input van patiënten
Bij zowel de ontwikkeling als de evaluatie van het initiatief, is input vanuit patiënten gebruikt. Daarbij is nadrukkelijk aandacht geweest voor het creëren van een vertrouwd gevoel bij de gebruikers. Voor hen is het het belangrijkste dat de app over voldoende informatie beschikt en dat het mogelijk blijft om telefonisch contact op te nemen met Zuyderland bij vragen. De instructies in de app zijn duidelijk en patiënten vinden het initiatief prettig, zo blijkt. ‘Ja, je hoeft nu niet nog een keer naar het ziekenhuis te komen en daar te wachten op je controle,’ zegt mevrouw Kockelkoren (72). ‘Thuismeten is zowel voor mij als voor het ziekenhuis voordeliger.’

Mevrouw Kockelkoren (72) vindt het werken met de thuismeten app naar eigen zeggen 'erg prettig'.

Meer tijd voor complexe zorg
Evaluatiemomenten met zorgverleners hebben laten zien dat ook voor hen, het verschil nù al merkbaar is. Bob Heijkens Physician Assistant, in Zuyderland zegt daarover: ‘Er is meer tijd voor de hoger complexe patiënten. Een goede stap in de richting van de juiste zorg op de juiste plek.’

Reguliere zorg blijft mogelijk
Voor patiënten die geen smartphone hebben of zich niet prettig voelen bij het gebruik van digitale zorg, blijft het altijd mogelijk om het reguliere zorgtraject te volgen.