Ga naar hoofdinhoud

Flinke boost voor breed gedragen programma palliatieve zorg in Zuid-Limburg

23 jan 2023

ZonMW heeft een subsidie toegekend van maar liefst €500.000 voor het programma ‘De zorg die ik wens en bij mij past als… ik niet meer beter word’. Daarmee zijn patiënten van Zuyderland en vele andere partijen enorm geholpen, want het structureel opnemen van transmurale, proactieve zorgplanning op maat in de specialistische zorgpaden van Zuyderland Medisch Centrum en in de regio, is met deze subsidie nog beter mogelijk.

Het programma draait om het in gesprek gaan met patiënten die niet meer beter worden. Over hun wensen en met aandacht voor hun naasten. Die aandacht moet er vooral op tijd zijn, als de patiënt er aan toe is, zodat de behandelingen en zorg ook daadwerkelijk op deze wensen aangepast kunnen worden. Het uiteindelijke doel is een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Luisteren op het moment dat tijd kostbaar is
‘We zijn ontzettend blij dat we onze activiteiten hiermee een extra boost kunnen geven’, zegt Fabienne Warmerdam, internist-oncoloog en consulent Transmuraal Ondersteunend Palliatie Advies Team (TOPAT) in Zuyderland. ‘Het is echt een kroon op het harde werk van velen in de afgelopen jaren. Met de steun van ZonMw gaan we ons regionale programma verder uitrollen in het ziekenhuis. Samen met naasten, huisartsen en de thuiszorg gaan we luisteren naar wat er voor onze patiënten werkelijk toe doet op de momenten dat tijd kostbaar is.’

Brede samenwerking
Het programma start officieel in april van dit jaar en betreft een heel brede samenwerking. Het TOPAT kenniscentrum palliatieve zorg regio Zuyderland, de netwerken palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg en hun klankbordgroepen, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, Huisartsencoöperatie West/MCC-Omnes, management, Raad van Bestuur, afdeling Kwaliteit & Veiligheid, Projectbureau Additionele Gelden (PAG) en het Innovatielab van Zuyderland, de gemeenschappelijke Cliëntenraad van het zorgconcern, Knooppunt informele zorg, samenwerkingsverband Kerncoalitie Mijnstreek én het Centrum voor Levensvragen Limburg: ze zijn allemaal betrokken.

Ook vindt het programma plaats in samenwerking met zorgverzekeraar CZ, de Universiteit van Maastricht (School CAPHRI) en Zuyd Hogeschool.