Ga naar hoofdinhoud

Eerste mijlpaal gewenste samenwerking Adelante en Zuyderland bereikt

12 jan 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het besluit voor overheveling van de PRB-unit Heerlen (Poliklinische Revalidatiebehandeling) van Adelante naar Zuyderland goedgekeurd. De beide organisaties willen namelijk de bedrijfsvoering vereenvoudigen. Feitelijk betreft het vooral een juridische overgang, waarbij er weinig of niets verandert voor zowel patiënten als medewerkers.

In maart 2021 hebben de Raden van Bestuur van Adelante en Zuyderland de medewerkers over hun voornemen geïnformeerd om de onderlinge samenwerking te vereenvoudigen en structureel te intensiveren. Vervolgens hebben de beide organisaties de beleidsvoornemens uitgewerkt tot concrete plannen. 

Tweede mijlpaal: intensivering samenwerking Zuyderland en Adelante
De intensivering van de samenwerking betreft een traject van twee jaar. Het traject is in oktober 2021 van start gegaan met als uitgangspunt het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (inclusief de implementatie in de dagelijkse praktijk), v.w.b. het vormgeven van keten- en netwerkzorg. Daarbij is een duidelijke rolverdeling van groot belang tussen ziekenhuisrevalidatie en centrumrevalidatie met name voor wat betreft de aanpak van het vraagstuk van schaarste op de arbeidsmarkt voor bepaalde functies. Het delen van kennis en expertise moet resulteren in onder meer:

  • snellere en efficiëntere vertaling van innovaties naar de praktijk met een positieve impact op de kwaliteit van zorg;
  • duidelijke expertisegebieden binnen de regio waardoor de kennis toeneemt (minder versnippering) en patiënten een behandeling krijgen die past bij de huidige stand van de wetenschap
  • continuïteit in zorg, ondanks de vergrijzing, verwachtte toename van de zorgvraag, en schaarste van personeel

De samenwerking krijgt de komende maanden dan ook steeds verder gestalte.