Ga naar hoofdinhoud

Ding mee naar de Mevrouw Van Goethem-Hochstenbach Kwaliteitsprijs

03 mrt 2017

Dit jaar vindt voor de vijfde keer de uitreiking plaats van de Mevrouw Van Goethem-Hochstenbach Kwaliteitsprijs plaats. Medewerkers of afdelingen die een initiatief of project hebben dat voldoet aan onderstaande deelnamecriteria, kunnen een voorstel (formulieren zijn hier en hier te vinden) indienen en dingen dan mee naar de Van Goethem-Hochstenbach prijs 2017. Inschrijven kan tot 18 mei 2017.

De prijs is vernoemd naar een gelijknamige patiënte van voormalig Orbis Medisch Centrum die op 82-jarige leeftijd is komen te overlijden na een medische interventie. Analyse van dit overlijden heeft doen concluderen dat een goede communicatie en transparante verslaglegging van de medische zorg essentieel is om kwalitatief hoogwaardige zorg te (kunnen) leveren. Met name indien sprake is van een discipline overstijgende zorgvraag.
De afgelopen jaren zijn voorbeelden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor kwetsbare ouderen en/of de communicatie gehonoreerd met een prijs in de vorm van een geldbedrag tot maximaal € 5.000, -.

Deelnamecriteria 2017
Een project of initiatief dat:
•    bijdraagt aan de aanpak van kwetsbaarheid op het terrein van de zogenaamde 5 C’s: Complicatie preventie, Coach en familiezorg, Continuïteit van zorg, Communicatie en bejegening, en Constructie (gebouwelijke voorzieningen).
•    een bijdrage levert aan het (nog meer of beter) voldoen aan de eisen die aan ziekenhuizen gesteld worden als het gaat om het keurmerk senior friendly ziekenhuis.
•    de zorg voor kwetsbare ouderen in ketenverband de regio veiliger maakt en/of een kwalitatieve verbetering tot stand brengt.

De jury hecht in haar beoordeling extra waarde aan initiatieven of projecten die zijn voorzien van een eventuele 0-meting en effectmeting.

Wie kan meedoen
Aanmeldingen kunnen zowel door medewerkers van Zuyderland Medisch Centrum als door externen worden gedaan (patiënten, familieleden, huisartsen).
Daarnaast kunnen patiënten/familieleden/collega’s een medewerker of afdeling voordragen waarmee zij goede ervaringen hebben opgedaan met de verleende zorg aan (kwetsbare) ouderen in Zuyderland Medisch Centrum.

De prijsuitreiking vindt plaats op 16 juni 2017 van 10.30 tot 12.30 uur in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen.
Meer informatie nodig? Stuur een e-mail naar m.schiltmans@zuyderland.nl