Ga naar hoofdinhoud

Cicero, Sevagram en Zuyderland lanceren app om nachtrust van ouderen te bevorderen

12 dec 2023

Cicero Zorggroep, Sevagram en Zuyderland lanceren morgen een digitaal Slaapprotocol middels de Nacht & Rustapp. De applicatie biedt snel ondersteuning bij slaapproblematieken. Dit ter bevordering van een goede en veilige nachtrust van hun bewoners. 

De Nacht & Rust-app is ontwikkeld voor de intramurale, psychogeriatrische ouderenzorg. Het digitale slaapprotocol helpt zorgmedewerkers en behandelaren om nachtelijke onrust van een bewoner in kaart te brengen en te behandelen.

Nacht & Rust is te downloaden als app in de App Store en Google Play Store. Daarnaast is het slaapprotocol ook te raadplegen op de website www.nachtenrust.nl.

Download via
Google Play Store

Download via
App Store

Samenwerking
Sinds begin 2023 bundelen de drie Limburgse zorgorganisaties hun kennis en ervaringen om nachtelijke onrust in de ouderenzorg te verminderen. De Nacht & Rust-app is ontstaan in samenwerking met het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool en het CZ zorgkantoor.  

Onderzoeksresultaten
Afgelopen maanden vond een pilotstudie plaats naar de effectiviteit van de Nacht & Rust-app op cliënt- en medewerkersniveau. Voorlopige resultaten uit deze pilotstudie van Zuyd Hogeschool tonen aan dat: 

  • cliënten gemiddeld een betere nachtrust genieten en daarmee een fijner dag- en nachtritme ervaren na inzet van Nacht & Rust; 
  • de app als gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar wordt beoordeeld door zorgprofessionals; 
  • medewerkers meer handvatten hebben om de slaapproblematiek in kaart te brengen en te behandelen; 
  • de multidisciplinaire samenwerking bevorderd wordt rondom het thema slaap. 

Het definitieve onderzoeksrapport zal eind januari 2024 beschikbaar zijn. 

Nachtelijke onrust
Een goede nachtrust is van essentieel belang en voor iedereen belangrijk, zeker voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (PG). Slaap vervult een breed scala aan functies en draagt bij aan lichamelijk en mentaal herstel. 

De intramurale zorg wordt steeds complexer en zwaarder. Hierdoor ontstaat ook maatschappelijk steeds meer aandacht voor slaapproblemen en duurzame inzetbaarheid van personeel binnen deze sector. Door kennisdeling en het gezamenlijk creëren van oplossingen blijft de zorg houdbaar en passend.