Ga naar hoofdinhoud

Cao-acties in Zuyderland Medisch Centrum op donderdag 16 maart

13 mrt 2023

Zoals bekend hebben de onderhandelingen tussen de werkgevers (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, NVZ) en werknemers (vakbonden) over een nieuwe Cao Ziekenhuizen helaas geen resultaat opgeleverd. De vakbonden hebben daarom besloten actie te gaan voeren. Er is een landelijke actiedag afgekondigd voor donderdag 16 maart. Ook in Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis) wordt er die dag actiegevoerd.

Op donderdag 16 maart draaien in totaal 33 afdelingen een zondagsdienst in Zuyderland Medisch Centrum. Als gevolg van de omvang van deze acties is besloten om álle poliklinieken en functieafdelingen in het ziekenhuis (exclusief Zuyderland GGZ en Eyescan) fysiek te sluiten. Dat geldt ook voor alle (externe) bloedpriklocaties. Spoedzorg en oncologische behandelingen zoals chemotherapie gaan wel door.
De poliklinieken en functieafdelingen zijn die dag ook telefonisch niet bereikbaar: vanaf vrijdag 17 maart kunt u weer (telefonisch) terecht voor het maken en wijzigen van afspraken.

Een zondagsdienst betekent dat betrokken werknemers wat betreft de patiëntenzorg werken alsof het zondag is. Tijdens een zondagsdienst worden in principe alleen spoedgevallen behandeld. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gewaarborgd blijft.

Dat er afspraken en operaties moeten worden verplaatst, is helaas onontkoombaar. Het is duidelijk dat dit vooral voor de betreffende patiënten erg vervelend is. Zij ontvangen hierover persoonlijk bericht; al deze afspraken worden naar een andere datum verplaatst.

Lees hier de veelgestelde vragen over de Cao-acties in ons ziekenhuis.