Ga naar hoofdinhoud

Borstcentrum Zuyd biedt een persoonlijk nazorgplan voor iedere patiënt

03 aug 2021

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Dankzij de verbeterde diagnostiek en de uitgebreidere behandelingen is de overleving duidelijk gestegen. Tegelijkertijd heeft dit tot gevolg dat er meer bijwerkingen kunnen optreden tijdens of na een behandeling. Binnen Zuyderland Medisch Centrum worden kankerpatiënten daarom tijdens en na de behandeling standaard gescreend op eventuele bijwerkingen en wordt bekeken of er behoefte is aan aanvullende zorg.

Nazorggesprek
Borstcentrum Zuyd biedt na de borstkankerbehandeling een nazorggesprek aan waarbij er een persoonlijk nazorgplan wordt opgesteld. Tijdens het nazorggesprek is er aandacht voor lichamelijke en psychosociale gevolgen van de behandeling. Er wordt informatie gegeven over psychosociale begeleidingsmogelijkheden via oncologische revalidatie, de poli Aesclepios of via een inloophuis voor lotgenotencontact zoals het Toon Hermans Huis. Bij het optreden van klachten zijn er diverse verwijsmogelijkheden.

Nazorgplan
Het advies van de Gezondheidsraad is om na afloop van de borstkankerbehandeling voor elke patiënt schriftelijke of digitale voorlichting te bundelen in een nazorgplan, dat ter beschikking komt voor de patiënt, de huisarts en andere betrokken partijen. Het nazorgplan behelst een samenvatting van de diagnose, diagnostiek en behandeling en geeft informatie over lichamelijke en psychosociale gevolgen van de ziekte, de behandeling en de aanpak hiervan. De patiënt ontvangt voorlichtingsmateriaal dat helpt bij het optimaal inpassen van alle gevolgen van de ziekte en behandeling in zijn of haar leven. Tevens wordt informatie gegeven over zelfsignalering van klachten en wie het vaste aanspreekpunt is bij de nazorg en nacontrole. In het nazorgplan kan de patiënt zelf aantekeningen maken en vragen opschrijven voor het volgende consult met de zorgprofessional.

Wat levert een nazorgplan op?
Het nazorgplan is voor de patiënt een belangrijke informatiebron, dat een gevoel van autonomie en eigen regie geeft. Het nazorggesprek is hierin een essentieel onderdeel. Het biedt de patiënt ruimte om te praten over angst voor terugkeer van de ziekte, de gevolgen van de behandeling en ondersteuning bij de verwerking.

Tevens zorgt het nazorgplan bij zorgprofessionals voor een systematische aanpak en eenduidige werkprocedure binnen het team en ervaren huisartsen het plan als waardevolle aanvulling op eerdere informatie tijdens de behandeling.

Nacontrole
Na afloop van de genezende behandeling blijft de patiënt binnen het Borstcentrum Zuyd onder controle, ook wel follow-up genoemd. Hierbij wordt jaarlijks lichamelijk onderzoek en een mammografie verricht.

Bekijk hier de infographic van het nazorgplan op volledige grootte.