Ga naar hoofdinhoud

Bijzonder lectoraat Albine Moser: Samen Beslissen door Verpleegkundigen

14 mei 2024

Albine Moser, in Zuyderland Medisch Centrum actief binnen het team Persoonsgerichte Zorg, is op 7 mei 2024 geïnstalleerd als lector van het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen. De inauguratie vond plaats in Zuyderland Sittard-Geleen, uitgevoerd door Brand-Gruwel Saskia (collegelid Zuyd Hogeschool).

In haar rede ‘Samen beslissen door verpleegkundigen: met elkaar timmeren aan persoonsgerichte zorg’ ging Albine onder meer in op de wetenschappelijke kennis en ervaringen, de uitdagingen in de implementatie en de diverse rollen van verpleegkundigen op het gebied van samen beslissen. Dit binnen het verpleegkundige domein en de interprofessionele context.

Versterken van de persoonsgerichte zorg
Doel van het bijzonder lectoraat is het versterken van de persoonsgerichte zorg. ‘Hoe fijn zou het zijn als verpleegkundigen samen met patiënten of naasten bespreken welke zorg en verpleegkundige interventies het beste passen bij de situatie van de patiënt? En wat het beste past, hangt af van wat een patiënt belangrijk vindt’, aldus Albine.

Lectoraat
Het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen wordt mogelijk gemaakt door Zuyderland. Het sluit nauw aan bij de gezamenlijke strategische thema’s van Zuyderland en het domein Gezondheidszorg & Welzijn van Zuyd. Het bijzonder lectoraat is ondergebracht bij het Lectoraat Autonomie en Participatie van Dr. Emmylou Beekman. Met de instelling van het bijzonder lectoraat wordt de samenwerking tussen Zuyderland en Zuyd verder geïntensiveerd en het onderzoek op dit gebied uitgebreid en verdiept.

Zuyderland feliciteert Albine van harte en wenst haar veel succes met alle onderzoeken.

Meer informatie is hier te vinden >

FOTO: Zuyd