Ga naar hoofdinhoud

Bianca Buurman per 1 januari 2024 benoemd tot lid Raad van Toezicht

08 jun 2023

Mevrouw prof. dr. Bianca Buurman MSc is per 1 januari 2024 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Zuyderland. Zij volgt mevrouw prof. dr. José Bloemer op, van wie de tweede benoemingstermijn eindigt.

Bianca Buurman is werkzaam als voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en is als Hoogleraar Acute Ouderenzorg verbonden aan de Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC. De rode draad in de carrière van Buurman, zowel als verpleegkundige als in onderzoek, onderwijs en bestuurlijke samenwerkingen, is het verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen. Belangrijk daarbij is de samenwerking tussen de eerste lijn, langdurige zorg en ziekenhuis en de betrokkenheid van cliënten en professionals als gelijkwaardige partners bij deze ontwikkelingen.


Foto: Bianca Buurman

Mevrouw Buurman is benoemd op voordracht van de Gezamenlijke Cliëntenraad (GCR). GCR-voorzitter Loes Sieben: ‘De Gezamenlijke Cliëntenraad heeft het vertrouwen dat Bianca Buurman bij de uitoefening van haar toezichthoudende taak nadrukkelijk het cliëntenperspectief zal meenemen’.

Jos van Lange, voorzitter Raad van Toezicht: ‘De Raad van Toezicht is blij met de komst van Bianca Buurman. Haar kennis en ervaring op het terrein van de ouderenzorg en op het snijvlak van Cure en Care is een zeer gewenste aanvulling binnen de Raad van Toezicht’