Ga naar hoofdinhoud

Belangrijke internationale functie voor longarts dr. Mostard

31 okt 2017

Longarts dr. Rémy Mostard is na een wereldwijde verkiezing door collega’s benoemd tot bestuurslid van de World Association for Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders (WASOG). Een eer die zeer weinig Nederlanders te beurt valt.

WASOG is de internationale vereniging van medisch specialisten m.b.t. interstitiële longziekten (ILD) inclusief sarcoïdose. Deze ziekten zijn meestal deel van een groter probleem van meerdere organen. De diagnosestelling en behandeling van deze aandoeningen vereist dan ook een multidisciplinaire benadering. Het WASOG bestaat uit longartsen, cardiologen, dermatologen, neurologen, specialisten voor infectieziekten, internisten, genetici en hematologen. Het ILD van Zuyderland is de afgelopen jaren onder leiding van dr. Rémy Mostard uitgegroeid tot een STZ-expertisecentrum met intensieve betrokkenheid van de reumatologen, thoraxradiologen, klinische pathologen en nefrologen.

De vakgroep Longgeneeskunde is bijzonder verheugd met deze benoeming en ziet dit als een bevestiging van de status die het multidisciplinaire ILD centrum van Zuyderland op nationaal en internationaal niveau heeft bereikt.