Ga naar hoofdinhoud

Aftrap expertpanel laaggeletterdheid

25 apr 2023

Zuyderland Medisch Centrum heeft samen met het Vista college op 14 april de eerste bijeenkomst georganiseerd van het expertpanel laaggeletterdheid/lage digitale vaardigheden. Vijf taalambassadeurs sloten hierbij aan om mee te denken over het verbeteren van de zorg ten aanzien van begrijpelijke communicatie.

Een belangrijke onderwerp, omdat laaggeletterdheid (en participatie) een belangrijk speerpunt is. Tijdens deze bijeenkomst kregen de leden van het expertpanel ook een korte rondleiding door het ziekenhuis. Hierbij kwam al een groot aantal verbeterpunten aan bod ten aanzien van toegankelijkheid en bewegwijzering.

Het expertpanel mocht tevens de video voor patiënten (‘zeg het als je de informatie van de dokter niet begrijpt’) als eerste bekijken en hier feedback op geven. Onderstaande video is de aangepaste versie aan de hand van deze feedback van de taalambassadeurs.