Ga naar hoofdinhoud

Symposium Open Universiteit – Zuyderland

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl

Op donderdag 7 juli vond het symposium Open Universiteit – Zuyderland plaats in Brightland Campus Heerlen. Eind juni is een overkoepelende samenwerkingsovereenkomst getekend door Theo Bastiaens en David Jongen. Het gezamenlijk oppakken van zowel onderzoek als onderwijs moet het antwoord gaan vormen op de huidige en toekomstige uitdagingen op het vlak van gezondheid en zorg.

Collega’s van het Innovatielab hebben hieraan ook een bijdrage geleverd door het geven van twee creatieve ideation sessies met als onderwerp ‘de zorgprofessional van de toekomst’ en ‘thema’s voor toekomstige programmalijnen’. De deelnemers werden aan het werk gezet om mee te denken over hoe beide thema’s kunnen bijdragen aan een intensievere samenwerking tussen de OU en Zuyderland.

Uit de sessies kwamen meerdere ideeën waaronder het koppelen van zorgonderwijs met de zorgvraag, inzet van data om de zorgkwaliteit te bevorderen en innovatie en onderzoek met elkaar verbinden.

De samenwerking wordt verder geborgd door middel van een gezamenlijke inzet op wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de huidige onderzoekslijnen en thema’s. Een website wordt gebouwd om de samenwerkingsmogelijkheden kenbaar te maken en er wordt ingezet op exposure van gezamenlijk onderzoek binnen onze huidige events, zoals het wetenschappelijk symposium.

Snel naar

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl