Ga naar hoofdinhoud

Van medisch centrum naar proactieve partner in gezondheid door middel van het Blue Zone principe.

Blue Zones

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl

Op vijf plekken op aarde leven mensen langer en gezonder dan ergens anders op de wereld. Deze plekken noemt men de ‘Blue Zones’. Mensen die in één van deze plaatsen wonen, worden gemiddeld 90 of zelfs 100 jaar, in goede gezondheid, zonder medicijnen of invaliditeit.

De Blue Zones hebben negen gemeenschappelijke kenmerken. Deze Blue Zones bevinden zich in Sardinië (Italië), Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica) en Ikaria (Griekenland).

Geïnspireerd door het Blue Zone principe is de volgende uitdaging aan het Innovatielab voorgelegd:

‘Hoe kan Zuyderland deze leefstijl faciliteren voor Zuid-Limburg en samen naar een langer leven toe bewegen waarin een goede gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, centraal staat?’

Het Innovatielab heeft in samenwerking met de ‘Service Science Factory’ (SSF) van de Universiteit Maastricht onderzocht wat de grootste kansen en uitdagingen voor Zuyderland en de regio Zuid-Limburg zijn om zich te ontwikkelen als een ‘Blue Zone’.

Op basis van de eerste bevindingen van de studenten (SSF) zijn verschillende kansen in kaart gebracht en is besloten om de volgende 2 ‘impact arena’s’ nader te onderzoeken:

 • ‘Zuyderland as a Blue Zone itself’: gericht op de werknemers van Zuyderland en daarmee hun sociale omgeving;
 • ‘Zuyderland as a positive proactive partner in health’: gericht op werkgevers in Limburg, hun werknemers en daarmee hun sociale omgeving en pré-chronische patiënten in Zuid-Limburg.

Om ervaring met ‘Blue Zones’ op te doen is besloten om met impact arena 1 ‘Zuyderland as a Blue Zone itself’ uit te werken. Omdat dit juist gaat om Zuyderlanders, heeft het Innovatielab Zuyderlanders werkzaam in diverse organisatieonderdelen uitgenodigd om dit concept op basis van design thinking samen vorm te geven.

Het resultaat van de 3-daagse ‘Blue Zone innovatiesprint’ is:

 • Een ‘Zuyderland Blue Zone’ visie en strategie;
 • een living lab-concept om deze strategie mogelijk te maken;
 • een interventie roadmap waarin de eerste stappen richting een ‘Zuyderland Blue Zone’ worden beschreven;
 • concrete interventies die op korte en lange termijn bijdragen aan een ‘Zuyderland Blue Zone’, gebaseerd op de ‘Zuyderland Blue Zone pijlers’:
  • Fysiek: ‘natuurlijk eten’ en ‘natuurlijk bewegen’;
  • Mentaal: ‘ruimte voor ontspanning’ en ‘persoonlijke zingeving’;
  • Sociaal: ‘geliefden eerst’ en ‘gezonde gemeenschap’.

Deze concepten zijn getoetst door een panel van Zuyderlanders om tot verdere aanscherping te komen. Momenteel wordt onderzocht hoe Zuyderland hier een duurzaam vervolg aan kan gaan geven.

‘Waardevol om met aandacht en op een creatieve manier, met allemaal verschillende Zuyderlanders, samen te werken aan de vertaling van het Blue Zone principe – Zuyderlander’

‘Blue Zones leek in eerste instantie een abstract concept, maar hoe meer we ermee bezig waren, hoe duidelijker het werd dat het niet alleen gaat om bijvoorbeeld ‘meer bewegen’ en ‘gezonder eten’, maar juist om de som der delen – Zuyderlander.’

Snel naar

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl