direct contact

Direct contact

Arbeidsvoorwaarden

Als medewerker van Zuyderland ontvang je een salaris dat conform de CAO Ziekenhuizen naar leeftijd en ervaring wordt ingeschaald. Een fulltime dienstverband bestaat gemiddeld uit een 36-urige werkweek. Naast de afspraken in de CAO Ziekenhuizen heeft Zuyderland goede aanvullende arbeidsvoorwaarden voor haar werknemers vastgelegd. Deze bieden een aantrekkelijk en uitgebreid pakket van arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden.

Hieronder wordt een aantal arbeidsvoorwaarden uitgelicht:

 • Een vakantie-uitkering van 8%;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris;
 • Een jaarurensystematiek (JUS). Het werken met een JUS betekent dat de arbeidsovereenkomst uitgaat van het aantal te werken uren op jaarbasis. De JUS maakt het mogelijk op een flexibele wijze om te gaan met bedrijfsvoering en personeelsinzet. Dat wordt gecombineerd met de behoefte aan maatwerk: de afstemming op individuele wensen en mogelijkheden van medewerkers;
 • 144 verlofuren en 57 PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget) per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een collectieve inkomensverzekering. Hiermee is het inkomen bij arbeidsongeschiktheid beter beschermd en heb je de zekerheid dat je inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ten minste 70% van het laatstverdiende inkomen blijft;
 • Een solide pensioenregeling bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn);
 • Een werkgeversbijdrage bij zorgverzekeraar IZZ. Voor de gezondheidszorg is een speciale collectieve ziektekostenregeling in het leven geroepen. Deze wordt uitgevoerd door de Stichting IZZ. Zuyderland Medisch Centrum geeft je een bijdrage bij je aanvullende verzekering;
 • Medewerkers kunnen gebruik maken van speciale afspraken voor een collectieve ziektekostenverzekering bij CZ.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden 
Het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) is beschikbaar voor alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Zuyderland. Het meerkeuzesysteem biedt de mogelijkheid een persoonlijk arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. MKA is eigenlijk een wissel- of ruilsysteem, waarbij geld en tijd bronnen zijn die ingezet kunnen worden voor andere bestemmingen. Je kunt je arbeidsvoorwaarden laten aansluiten bij je persoonlijke situatie door te schuiven met vrije tijd en geld. Je bepaalt zelf wat voor jou belangrijk is: extra besteedbaar inkomen of extra verlof. Deelname aan MKA is vrijwillig.

CAO’s

CAO Ziekenhuizen
Hier kunt u de CAO Ziekenhuizen terugvinden.

CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Hier kunt u de CAO Geestelijke Gezondheidszorg terugvinden.

CAO VVT
Hier kunt u de CAO VVT terugvinden.

 • Tegemoetkoming ORT voor oud-medewerkers

  In zowel de CAO-Ziekenhuizen als de CAO-GGZ zijn afspraken gemaakte inzake een tegemoetkoming ORT.

  Voldoe ik aan de voorwaarden? Check hier

  Voormalig werknemers van Zuyderland kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op deze tegemoetkoming ORT. Voorwaarden leest u verder in het formulier.

  Indien u van mening bent dat u aan de voorwaarden voldoet en u wilt aanspraak maken op de tegemoetkoming ORT dan dient u een aanvraag in via een van onderstaande formulieren (ook als u in het verleden een brief hierover  heeft gestuurd).

  Alleen formulieren die volledig, correct en leesbaar zijn ingevuld kunnen in behandeling worden genomen.

  formulier aanvraag tegemoetkoming ort cao ggz

  formulier aanvraag tegemoetkoming ort cao ziekenhuizen

  Het formulier inclusief gevraagde bijlagen sturen naar:
  mijnp&o@zuyderland.nl of per post naar afdeling P&O, ter attentie van de Personeels- en Salarisadministratie , postbus 5000, 6130 MB Sittard