direct contact

Direct contact

Europese projecten & Zuyderland

PAG Europese projecten

 • Serums: Patiëntgegevens veilig delen in Europa

  Om gezondheidszorg van hoge kwaliteit te kunnen leveren, wordt het gebruik van patiëntgegevens steeds relevanter. De informatie over de gezondheidszorg wordt op verschillende manieren verzameld, zoals in het ziekenhuis, maar ook door minder traditionele componenten, zoals apparaten die voortdurend uw bloeddruk of activiteiten meten.

  Deze informatie wordt momenteel opgeslagen in veel verschillende IT-systemen van ziekenhuizen (EPD), die het vaak niet mogelijk maken om informatie te delen met andere regionale/nationale zorginstellingen, laat staan om gegevens uit te wisselen tussen landen.

  In het Serums project wordt voor de Europese Unie een Proof of Concept (PoC) uitgevoerd in een consortium van 9 partijen uit 7 landen. Deze bestaat uit ziekenhuizen (waaronder Zuyderland Medisch Centrum, ZMC), universiteiten, onderzoeksinstituten en consultancy / technische bedrijven (waaronder Accenture). Het doel is te onderzoeken hoe privacygevoelige patiëntgegevens op een veilige manier gedeeld kunnen worden.

  Voor patiënten is het belangrijk dat hun gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarnaast verwachten patiënten ook de best beschikbare zorg. Door meer gegevens vaker te delen, kunnen onregelmatigheden eerder worden opgespoord en kunnen beter aangepaste behandelplannen worden ontwikkeld die de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarom wordt in dit project onderzocht hoe gegevens op een veilige manier gedeeld kunnen worden tussen patiënten, ziekenhuizen, andere zorgverleners en tussen de deelnemende ziekenhuizen in verschillende EU-landen.

  Zuyderland Medisch Centrum is een van de locaties waar het PoC zal plaatsvinden. Als technologisch geavanceerd ziekenhuis neemt Zuyderland deel aan dit project om hen verder in staat te stellen gegevens op een veilige manier te delen en om de kwaliteit van de zorg aan hun patiënten verder te verbeteren.

  Accenture heeft een uitgebreide expertise op het gebied van onder andere technologische innovaties en implementaties en zal daarom in dit project vooral bijdragen aan het blockchain- en change management.

  In een EU-consortium met 7 andere partners uit 6 verschillende landen onderzoeken Zuyderland en Accenture hoe gegevens op een veilige manier gedeeld kunnen worden om de kwaliteit van zorg voor de Nederlandse en Europese patiënten en burgers te verbeteren.

  Voor verder informatie kunt u terecht op: http://serums-smartpatient.com/

 • In de zorg - Uit de zorgen

  Zorg- en vluchtelingenorganisatie in de Euregio Maas-Rijn werken in dit project samen om vluchtelingen een nieuwe start in de zorgsector te bieden.

  Vluchtelingen die oorlog of vervolging zijn ontvlucht, proberen hier hun leven weer op te pakken. Zodra ze in de regio zijn gesetteld, willen ze hier een toekomst opbouwen. Ze willen in Nederland, België of Duitsland weer aan het werk, en de meesten zijn zeer gemotiveerd. Met het project ‘In de Zorg – Uit de zorgen’ proberen we hen te begeleiden naar een baan of stage in de zorgsector. Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg V-A subsidie) en de Provincie Limburg.

  De gezondheidszorg is sterk geïnstitutionaliseerd en aan strakke protocollen gebonden. Daarnaast ondervinden vluchtelingen vaak communicatieproblemen. Je hebt een behoorlijke talenkennis nodig om goed te kunnen communiceren in de zorg. Ook spelen allerlei culturele verschillen, bijvoorbeeld in de omgang tussen mannen en vrouwen.

  Erkende vluchtelingen lopen in de maatschappij tegen allerlei obstakels aan. Zeker ook bij het zoeken naar werk in de zorgsector. Tegelijkertijd kampt vooral de VVT met een tekort aan verzorgend, verplegend en ander personeel. 

  De partners uit Nederlands en Belgisch Limburg en de Städteregion Aachen willen de genoemde obstakels wegnemen door een speciaal op de zorg gericht programma te ontwikkelen met een bemiddelingstraject, (bij)scholing en persoonlijke on-the- job-begeleiding voor vluchtelingen. De ambitie is 380 statushouders toeleiden naar werk in de zorgsector in België, Nederland en Duitsland.

  Zuyderland zorgcentra is één van de eindgebruikersorganisaties binnen het project.
  Lees meer op de website van het project.

  De looptijd van het project is 1 november 2017 – 31 oktober 2020.

 • Miraculous Life

  Het doel van dit project is het ontwikkelen en het testen van een zogenaamde Virtuele Partner (Virtual Support Partner, kortweg VSP), die de ouderen (65+) assisteert bij activiteiten en veiligheid in het dagelijks leven biedt.

  Een cruciaal aspect van de Virtuele Partner (VSP) is het vermogen om gedrag en emotie te analyseren. Tijdens de communicatie tussen de oudere en de avatar worden gezichtsuitdrukkingen, intonatie en gebaren automatisch geanalyseerd om de juiste reacties en ondersteuning aan de oudere te kunnen geven. De ICT-services ondersteunen de dagelijkse activiteiten op een menselijke manier. Dit stimuleert en motiveert ouderen om actief te blijven. Hierdoor vergroot de zelfstandigheid van de oudere en verbetert het welzijn.

  Miraculous_Life
  Om te onderzoeken of dit concept voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers, testen honderd ouderen en hun verzorgers/ondersteuners in twee testomgevingen (in Zwitserland en in Orbis Hoogstaete in Sittard) het systeem gedurende een periode van zes maanden.

  Meer informatie

  Looptijd van het project: 1 december 2013 – 1 december 2016

  Logo Miraculous Life

 • CogniWin

  Het doel van CogniWin is het vinden van een antwoord op cognitieve uitdagingen voor oudere medewerkers (55+), door het verstrekken van een innovatief systeem dat hen motiveert om langer actief en productief te blijven in een geautomatiseerde werkomgeving.

  Het systeem ondersteunt hen bij het behouden, of zelfs vergroten, van de effectiviteit en efficiëntie op het werk. CogniWin is gebaseerd op een innovatief model, dat verschillende cognitieve karakteristieken omarmt. Zo adviseert het systeem welke volgende stap in het softwareprogramma gezet dient te worden als gedetecteerd wordt dat de medewerker twijfelt of hulp nodig heeft.

  Daarnaast biedt CogniWin persoonlijk gezondheidsadvies om ongewenste gezondheidssituaties (zoals bijvoorbeeld adviseren om pauze te nemen) op het werk te voorkomen, gebaseerd op metingen van een slimme muis, een oogsensor en gezondheidskarakteristieken die in het systeem zijn opgeslagen.

  Meer informatie

  Bekijk hier de video van CogniWin

  Looptijd van het project: 1 mei 2014- 1 november 2016

  Logo CogniWin

 • GrowMeUp

  Het doel van het project ‘GrowMeUp’ is het ontwikkelen en testen van een innovatieve robot (GrowMu robot), die ouderen (65+) ondersteunt bij hun dagelijkse activiteiten.

  De bedoeling is om een betaalbare robot beschikbaar te stellen die in staat is de gewoonten en behoeften van ouderen te herkennen. Hierbij worden er cloud-computing technologieën verkend en ontwikkeld, zodat verschillende robots informatie met elkaar kunnen delen. Hierdoor heeft elke robot de mogelijkheid te profiteren van een collectieve kennis database met service informatie van andere robots.

  GrowMeUp

  Een belangrijk voordeel van het GrowMeUp systeem is de mogelijkheid om te ‘groeien’ in de tijd en zich aan te passen aan de veranderende behoefte van de ouderen. Specifiek levert het systeem een intelligente component die in staat is een dialoog aan te gaan met de ouderen, waardoor de interactie met het systeem aantrekkelijker voor hen wordt. Door de dialogen samen te voegen met emoties die tijdens het gesprek herkend zijn, kan het systeem een emotionele band met de oudere opbouwen op dezelfde manier als een mens. Doordat het systeem meerdere interacties onthoudt, kan het bijvoorbeeld leren van voorgaande gesprekken en deze kennis gebruiken in toekomstige dialogen en beslissingen.

  De betrokkenheid van ouderen vanaf de eerste fase van het project zorgt ervoor dat de robot informatie uit verschillende contexten begrijpt en combineert voor de ouderen. De robot begrijpt bijvoorbeeld hun emotionele status, dagelijkse gedragsroutine en voorkeuren waarmee hij de oudere stimuleert en motiveert om langer actief te blijven. Op de lange termijn zorgt het systeem voor praktische, psychologische en sociale voordelen die de oudere helpen om langer, onafhankelijk actief te blijven in de eigen woonomgeving, waardoor de kwaliteit van leven wordt verhoogd.

  Meer informatie

  Bekijk hier de video van GrowMeUp

  Looptijd van het project: 1 februari 2015 – 1 februari 2017

  Logo GrowMeUp

 • CaMeLi

  Care Me for Life (CaMeLi) is een vervolg op het succesvolle Europese project Co-Living dat in 2010 in zorgcentrum Hoogstaete van start ging. Binnen Co-Living werden ouderen via een online sociaal netwerk betrokken bij sociale activiteiten. Dit stimuleerde ouderen om zolang mogelijk sociaal actief te blijven en om hun onafhankelijke leven thuis zolang mogelijk te behouden.

  Het project CaMeLi is net als Co-Living gericht op het welzijn van de zelfstandig wonende oudere. Er wordt gebruikgemaakt van het online sociale netwerk dat in Co-Living gebouwd is, maar gaat een stap verder. In de woning van ouderen worden tablets geïnstalleerd waarop een Virtuele Partner zichtbaar is.

  CaMeLi

  Deze Virtuele Partner ondersteunt en stimuleert de oudere met de uitvoering van zijn of haar dagelijkse activiteiten, zoals maaltijdservice, aanmelden voor activiteiten, hulp in geval van nood, valdetectie, etc.

  Meer informatie

  Looptijd van het project: 1 juni 2013 – 1 december 2015

  Logo CaMeLi