direct contact

Direct contact

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg is intensieve zorg en behandeling die nodig is als er ernstige lichamelijke of psychische beperkingen optreden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij dementie. Het kan zijn dat deze zorg tijdelijk nodig is om te herstellen of tijdens een vakantie van de mantelzorgers. Het kan ook zijn dat deze zorg blijvend nodig is. In diverse zorgcentra van Zuyderland wordt deze somatische en psychogeriatrische zorg geboden.

In deze zorgcentra werken onder andere verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysiotherapeuten. logopedisten samen om goede zorg te kunnen leveren.

Verpleeghuiszorg
 • Onze medewerkers

  Tijdens een verblijf in ons zorgcentrum staat een team van medewerkers klaar om voor de cliënt te zorgen. Met enkele medewerkers zal de cliënt persoonlijk contact hebben, zoals de verzorgende, verplegende, activiteitenbegeleider en de medewerkers in ons restaurant. Anderen zorgen achter de schermen dat het verblijf optimaal verzorgd is. Een aantal hulpverleners, zoals de psycholoog, arts, fysiotherapeut, diëtist, tandarts en ergotherapeut worden alleen ingeschakeld als dit nodig is.

  De zorgtrajectbegeleider
  Zodra de cliënt is aangemeld bij Zuyderland Klantenservice, krijgt de cliënt te maken met een vaste zorgtrajectbegeleider. De cliënt en diens naasten kunnen bij hem of haar terecht voor:

  • Informatie over alle mogelijkheden van zorg binnen Zuyderland.
  • Antwoorden op vragen
  • Advies en begeleiding bij het aanvragen van zorg
  • Informatie over de wachtlijsten
  • Vervangende zorg tijdens de periode, voordat de cliënt opgenomen kan worden
  • Begeleiding naar de juiste zorg op de juiste plaats
  • Het regelen van de opname in een van onze zorgcentra

  Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV)
  De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) is de vaste contactpersoon, die alle zaken regelt die met de zorgverlening van de cliënt te maken hebben. De EVV onderhoudt contacten met de cliënt en de vertegenwoordiger over de dagelijkse gang van zaken. Mochten er zaken zijn die niet duidelijk zijn, kan de cliënt die bespreken met de EVV. Deze kan vragen beantwoorden of een oplossing zoeken.

  Arts
  In het zorgcentrum is de specialist Ouderengeneeskunde de behandelend arts.

 • Kosten

  Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  Het verblijf in het verpleeghuis wordt gefinancierd door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het is wettelijk bepaald dat u zelf een bijdrage moet betalen in de kosten van het verblijf in het zorgcentrum. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. De zorgtrajectbegeleider van Zuyderland Klantenservice zal u hierover informeren (Telefoonnummer: 088 – 458 8888).

  • Meer informatie kunt u ook nalezen op de website ‘Eigen bijdrage Zorg met Verblijf’ van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
  • Algemene informatie over de zorg in een WLZ-instelling kunt u vinden in het WLZ-kompas op de website van Zorginstituut Nederland.

  In onze zorgcentra wordt volgens deze richtlijnen gehandeld.
  De kamer
  Voordat de cliënt de kamer in gebruik kan nemen, zorgen wij ervoor dat deze in een goede staat wordt gebracht. Indien nodig worden de muren geschilderd. In de kamer zijn een tv-aansluiting, een contactdoos voor de telefoon, een bed, gordijnen, vloerbedekking en standaardverlichting aanwezig.

  Telefoon
  De cliënt heeft de beschikking over een telefoonaansluiting in de kamer. De abonnements- en gesprekskosten zijn voor eigen rekening en worden door Zuyderland in rekening gebracht.

  Televisie
  In de kamer zit een aansluiting voor een televisie. De cliënt kan zijn eigen toestel meebrengen. Indien in uw appartement gebruik wordt gemaakt van radio en/of TV, wordt voor het CAI abonnement maandelijks € 10,00 (prijspeil 2016) in rekening gebracht.

  Overige kosten
  Dranken in restaurant
  De cliënt krijgt in het restaurant gratis koffie, thee en frisdranken. Bezoek moet voor consumpties betalen.

  Waskosten
  Het zorgcentrum betaalt de kosten van het wassen, drogen en strijken van beddengoed en handdoeken. Het wassen van kleding kan de cliënt zelf verzorgen of, voor eigen rekening, aanbieden aan een externe wasserij. De kosten van wassen, stomen en chemisch reinigen zijn voor eigen rekening en worden niet door de WLZ vergoed**.

  ** Meerkosten voor het wassen van machinewasbare kleding, die veroorzaakt worden door een ziekte of aandoening, komen voor rekening van de instelling. Vergoeding van de meerkosten gebeurt alleen als de kosten hoger zijn dan € 84,35 (prijspeil 2016). Dit bedrag wordt éénmaal per jaar geïndexeerd.

 • Ethische zaken

  Op sommige momenten in het leven moeten belangrijke keuzes gemaakt worden bijvoorbeeld over wilsverklaring, reanimatie of euthanasie.
  Vaak kunnen tegenstrijdige overwegingen het voor u moeilijk maken om tot een beslissing te komen. Het is voor u goed om te weten dat voor ons het belang van de cliënt altijd voorop staat.

  Het is belangrijk dat u tijdig nadenkt wat u graag wil als u in een situatie terechtkomt waarin keuzes gemaakt moeten worden. Praat erover met uw familie of vrienden op een rustig moment als er nog niets aan de hand is. Het is voor uw eigen gemoedsrust én voor uw omgeving fijn om te weten hoe u over een aantal zaken denkt.

  Raadpleeg onze folder als u meer wilt weten over de manier waarop Zuyderland Zorgcentra omgaat met: wilsverklaring; reanimeren; euthanasie.

 • Zorgleveringsovereenkomst en Zorgleefplan

  Zorgleveringsovereenkomst
  Als de cliënt in een zorgcentrum van Zuyderland Zorgcentra komt wonen, wordt er een zorgleveringsovereenkomst afgesloten tussen de cliënt en het zorgcentrum. In deze overeenkomst worden enkele zaken vastgelegd. Denk daarbij aan afspraken over de kamer, de medische voorzieningen die geboden worden, de verzorging waar de cliënt op kan rekenen, vergoedingen die betaald moeten worden en het beëindigen van de overeenkomst. De cliënt moet deze overeenkomst zien als een algemeen contract met ons. Afspraken die met de cliënt persoonlijk gemaakt worden, worden beschreven in het zorgleefplan.

  Zorgleefplan
  Als de cliënt bij ons komt wonen wordt hij of zij samen met de vertegenwoordiger uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV). Tijdens dit gesprek maakt de EVV afspraken over de zorg die wij bieden, aangepast aan de behoeften en mogelijkheden. Daardoor weet de cliënt waar hij of zij op kan rekenen, maar ook wat er niet van ons mag worden verwacht.

 • Een klacht

  Bij Zuyderland Zorgcentra vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten nemen we iedereen serieus. Bent u ontevreden over onze zorg- en dienstverlening? Dan kunt u dat bespreken met onze medewerkers of de leidinggevende. Lukt het niet om tot elkaar te komen, dan kan ook de klachtenfunctionaris met u zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kunt u bereiken op telefoonnummer 06 53234222 of per e-mail: klachtenfunctionaris-zorg@zuyderland.nl

  Klachtencommissie
  Leidt deze informele aanpak niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u terecht bij de formele klachtencommissie die de directie adviseert over het oordeel op de klacht. De directie geeft het uiteindelijke oordeel. Indien u dit wenst, kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris dan wel de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat o.a. uit een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijk lid.

  U kunt uw klacht richten aan:
  Klachtencommissie Zuyderland Zorgcentra
  Postbus 5500
  6130 MB Sittard-Geleen