Personeelssamenstelling

Zuyderland Zorgcentra B.V.

Binnen Zuyderland Zorgcentra wordt zorg geboden aan cliënten met een ZZP 4 t/m 10, te weten verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg somatiek, verpleeghuiszorg psychogeriatrie en Hospice zorg.
Zuyderland Zorgcentra streeft er voortdurend naar om te beschikken over een goede kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. De personeelssamenstelling is hierbij afgestemd op de ZZP-mix.

Hieronder is de personele bezetting voor Zuyderland Zorgcentra weergegeven.

 

Realisatie Personeel 2017

  2017  
  Realisatie personeel in FTE (gemiddeld)  
Locatie admini-
stratie
facilitair manage-
ment
artsen para-
medici
Psycho- sociaal zorg
niveau 1
zorg
niveau 2
zorg
niveau 3
zorg
niveau 3-
zorg
niveau 4
zorg
niveau 5
leer-
lingen
overig totaal Aantal vrijwilligers
                                 
 
Zorgcentrum Aldenhof 2,25 7,11 2,76 5,49 7,61 50,96 4,29 1,72 1,18 4,01 0,35 87,73 98
Zorgcentrum De Baenje 4,38 13,64 3,86 13,90 15,18 91,33 12,47 5,63 4,07 10,19 0,00 174,65 172
Zorgcentrum De Egthe 3,67 12,10 5,45 17,22 19,39 110,16 19,72 10,96 2,20 8,80 0,00 209,67 124
Zorgcentrum Glana 6,85 23,88 6,20 34,04 35,99 222,21 26,31 30,18 2,08 17,34 0,89 405,97 229
Zorgcentrum Hoogstaete 2,77 9,93 4,43 5,79 15,31 74,69 13,16 7,02 1,12 6,94 1,21 142,37 125
Zorgcentrum Lemborgh 2,36 8,95 2,93 10,76 23,59 69,15 3,09 14,65 1,77 9,49 0,53 147,27 67
Zorgcentrum Vastrada 3,29 5,79 2,02 7,35 10,97 38,93 6,28 11,08 0,80 2,86 0,00 89,37 118
Management, Staf en ondersteuning (incl. flexpool) 61,48 2,14 4,08 0,04 2,31 1,49 0,10 0,08 0,93 7,34 0,10 80,08
Behandeldienst 3,30 1,04 16,63 24,45 8,86 0,59 54,86
   
 
Totaal: 90,34 83,54 32,77 16,63 24,45 8,86 94,59 130,35 658,92 85,42 81,32 14,15 66,97 3,67 1.391,97 933
Totaal niveau 1-5 (inclusief leerlingen):     94,59 130,35 658,92 85,42 81,32 14,15 66,97   1.131,72

In-, door- en uitstroomcijfers

De instroom van zorgmedewerkers (exclusief flexmedewerkers) bedroeg in 2017 12,2% (120,9 FTE) . De uitstroom van zorgmedewerkers (exclusief flexmedewerkers) bedroeg 13,6% (127,7 FTE). De vraag naar en aanbod van verzorgend en verplegend personeel staat continu onder spanning. Zuyderland Zorgcentra heeft doorlopend vacatures openstaan voor zorgmedewerkers. In 2017 is gezocht naar alternatieven zoals o.a. toevoeging van de functie cliëntondersteuner en het werven van zij-instromers en studenten. Zuyderland Zorgcentra is nog steeds in staat om gekwalificeerd personeel te hebben. In 2017 is 26,28 FTE zorgmedewerkers doorgestroomd naar een hoger niveau.

De totale personele kosten t.o.v. de totale opbrengsten bedraagt 69,8%