direct contact

Direct contact

Personeelssamenstelling

Zuyderland Zorgcentra B.V.

Binnen Zuyderland Zorgcentra wordt zorg geboden aan cliënten met een ZZP 4 t/m 10, te weten verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg somatiek, verpleeghuiszorg psychogeriatrie en Hospice zorg.
Zuyderland Zorgcentra streeft er voortdurend naar om te beschikken over een goede kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. De personeelssamenstelling is hierbij afgestemd op de ZZP-mix.

Hieronder is de personele bezetting voor Zuyderland Zorgcentra weergegeven.

 

Personeel 2017

  2017  
  Personeel in FTE  
Locatie admini-
stratie
facilitair manage-
ment
artsen para-
medici
Psycho- sociaal zorg
niveau 1
zorg
niveau 2
zorg
niveau 3
zorg
niveau 3-
zorg
niveau 4
zorg
niveau 5
leer-
lingen*
overig totaal Aantal vrijwilligers
                                 
 
Zorgcentrum Aldenhof 2,70 5,40 2,50 6,62 6,12 44,67 5,26 7,02 0,54 4,16 0,40 85,39 90
Zorgcentrum De Baenje 6,43 9,54 4,00 11,44 13,50 87,28 12,06 14,17 3,96 8,30 170,68 197
Zorgcentrum De Egthe 4,44 12,05 4,00 14,61 14,63 113,04 12,23 19,78 3,56 8,87 207,21 126
Zorgcentrum Glana 7,20 23,49 8,25 27,93 25,66 214,27 15,49 47,48 1,66 15,06 1,00 387,49 250
Zorgcentrum Hoogstaete 4,46 9,53 4,39 8,55 6,94 72,07 7,67 12,45 0,98 6,24 1,46 134,74 123
Zorgcentrum Lemborgh 3,20 7,30 3,00 8,95 12,29 72,07 5,84 15,39 5,98 0,56 134,58 85
Zorgcentrum Vastrada 3,20 4,60 3,00 6,44 5,05 43,22 3,71 14,04 3,48 86,74 114
Management, Staf en ondersteuning 58,86 1,89 4,00 0,83 65,58
Behandeldienst 2,76 0,99 12,92 23,29 8,19 48,15
   
 
Totaal: 93,25 73,80 34,13 12,92 23,29 8,19 84,54 84,19 646,62 62,26 130,33 11,53 52,09 3,42 1.320,56 985
Totaal niveau 1-5 (inclusief leerlingen):     84,54 84,19 646,62 62,26 130,33 11,53 52,09   1.071,56

Tussen het eerste kwartaal van 2016 en het tweede kwartaal 2017 vond de volgende in- en uitstroom plaats:
In- en doorstroom: 365 FTE (indiensttredingen vanuit zowel in- als externe medewerkers)
Uitstroom: 350 FTE (zowel uitdiensttredingen als minder werken)

De totale personele kosten t.o.v. de totale opbrengsten bedraagt 68,7%