Ga naar hoofdinhoud

"Gespecialiseerde thuisbegeleiding (GTB) biedt praktische en sociaal emotionele begeleiding"

"Door GTB voel ik me gezien en gehoord”

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Zuyderland GTB u kan bieden of heeft u vragen over de aanvraag van een indicatie? Bel ons gerust!

088 118 4592

088 118 4592

Zuyderland Gespecialiseerde Thuisbegeleiding (GTB) is er voor mensen die tijdelijk of langdurig de grip op hun leven kwijt zijn. Onze gespecialiseerde medewerkers stellen in de thuissituatie van de cliënt, een persoonlijk plan op, gericht op gedragsstabilisering of gedragsverandering.

Persoonlijke benadering

Zuyderland GTB benadert ieder situatie individueel en met veel aandacht. Door middel van een persoonlijk proces wordt er, waar mogelijk, ingezet op persoonlijke groei vanuit onder andere Positieve Gezondheid en de krachten van de cliënt en zijn of haar omgeving. Is persoonlijke groei niet meer mogelijk, dan bouwen we samen aan een juiste leefomgeving, met intensieve betrokkenheid van het omliggend veld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Zuyderland GTB u kan bieden of heeft u vragen over de aanvraag van een indicatie? Bel ons gerust!

088 118 4592

088 118 4592

Werken als gespecialiseerd thuisbegeleider

Snel naar