direct contact

Direct contact

Zuigelingen

Na de kraamperiode draagt de kraamverzorgster of de verpleegkundige van het ziekenhuis gegevens over uw kind, de bevalling en de kraamperiode over aan de jeugdverpleegkundige. Samen met de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts en de consultatiebureau-assistente volgt u de totale ontwikkeling van uw kind(eren) tot 4 jaar.

Als uw kind in de leeftijd is van 0-1 jaar, bezoekt u het consultatiebureau 7 tot 8 keer. Het eerste bezoek vindt plaats als uw kind om en nabij 4 weken oud is. Deze afspraak is door de jeugdverpleegkundige met u gemaakt tijdens het postnatale huisbezoek. De consultatiebureau-assistente maakt de vervolgafspraken met u.

Jeugdgezondheidszorg-
 • Bezoek aan het consultatiebureau

  De consultatiebureau-assistente meet en weegt uw kind. Vervolgens komt u bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige voor het consult. Zij kijken naar de totale groei en ontwikkeling, opvoeding, voeding, het slapen en de verzorging van uw kind.

  Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. veiligheid in huis, het spel & speelgoed. Uw kind krijgt de noodzakelijke inentingen volgens het RVP, het Rijks Vaccinatie Programma.

  Tijdens het consult bespreken we  met u hoe het met u en uw kind gaat. Hierbij  maken we  onder meer gebruik  van de methodiek Samen Starten. Deze methodiek is gericht op eigen kracht, eigen regie van ouders en vroegsignalering van opvoedingssituaties die risico’s kunnen opleveren voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Ook  bespreken we zaken als veranderingen in groei, gedrag, ontwikkeling en gezondheid van uw kind met u.

  Huilgedrag van de baby
  Vooral de eerste maanden kan uw baby veel huilen. Het principe van rust, regelmaat en voorspelbaarheid vormt hier een uitgangspunt. Belangrijk is dat u weet wat u kunt doen bij het huilen van uw baby en dat u hulp durft te vragen. Zeker als het gaat om de preventie van het schudden van baby’s (ook wel shaken-baby-syndroom genoemd ). Dit komt vaker voor bij baby’s die veel huilen.

  Kinderziekten
  Wanneer uw kind ziek is of koorts heeft of een infectie doormaakt (bijvoorbeeld waterpokken, krentenbaard) verzoeken wij u uw afspraak op het consultatiebureau af te zeggen en te verzetten. Dit om besmetting van andere kinderen te voorkomen. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij adviseren u contact op te nemen met uw huisarts als uw kind ziek is

  Vragen stellen
  Tijdens het bezoek aan het consultatiebureau kunt u allerlei dingen bespreken die over uw kind en de opvoeding gaan. Soms hebt  u behoefte aan meer informatie, aanvullend advies of uitleg.

  Extra huisbezoeken
  Indien u onderwerpen wilt bespreken die tussendoor of tijdens het bezoek aan het consultatiebureau onvoldoende aan de orde komen, kan de jeugdverpleegkundige huisbezoeken inplannen. Tijdens de huisbezoeken onderzoekt zij samen met u wat mogelijk een oorzaak kan zijn en hoe u dit kunt aanpakken. De jeugdverpleegkundige kan u maximaal vijf keer bezoeken. Een huisbezoek duurt niet langer dan één uur. Indien nodig kan in overleg met u, doorverwezen worden naar andere instanties.

  Voorkomen wachttijden
  Om wachttijden bij het consultatiebureau te voorkomen, kunt u ons helpen door tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo is er voldoende tijd om uw kind te wegen en te meten. Een consult duurt 20 minuten. Indien er meer vragen en/of problemen zijn, is er de mogelijkheid tot het plannen van een dubbel of extra consult of een huisbezoek.

 • Hielprik en gehooronderzoek (neonatale gehoorscreening)

  Een medewerker van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg, een zogenaamde screener, komt bij u thuis voor de hielprik en het gehooronderzoek. Dit gebeurt tussen de 4e en 7e dag na de geboorte van uw kind.

  Hielprik
  Met de hielprik kunnen een aantal zeldzame erfelijke aandoeningen worden opgespoord. Hoe eerder deze aandoeningen worden opgespoord, hoe beter. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar met een tijdige opsporing wel goed te behandelen. Als het nodig is dat u bericht ontvangt over de uitslag van de hielprik, dan gebeurt dit binnen drie weken nadat de hielprik is uitgevoerd. Als de uitslag van het onderzoek goed is, ontvangt u geen bericht.

  Gehooronderzoek (neonatale gehoorscreening)
  Voor de taalontwikkeling van baby’s is een goed gehoor belangrijk. Om vast te stellen of uw baby goed hoort, wordt een gehoortest gedaan. Uw kind krijgt een dopje in het oor, dit dopje is verbonden met een meetapparaatje dat het gehoor meet van uw baby. De test duurt meestal enkele minuten en verloopt het beste als uw baby rustig is en/of slaapt. Daarom is het prettig als u uw baby vooraf heeft gevoed en verschoond. De baby merkt niets van de test. Na afname van de gehoortest  krijgt u direct de uitslag.

 • Huisbezoek na de bevalling

  Na afsluiting van de kraamperiode, als uw kind ongeveer twee weken oud is, komt de jeugdverpleegkundige op huisbezoek. In bepaalde situaties is de jeugdverpleegkundige al vóór de geboorte de eerste keer op huisbezoek geweest (dit is het zogenaamde prenatale huisbezoek).

  De jeugdverpleegkundige vertelt u tijdens het huisbezoek wat het consultatiebureau te bieden heeft. Tevens worden uw verwachtingen met betrekking tot jeugdgezondheidszorg met u besproken. U ontvangt de GroeiGids waarin informatie en nuttige tips zijn opgenomen en afspraken worden genoteerd. Tevens kunt u hierin uw vragen aan het consultatiebureau opschrijven. Ook kunt u in de GroeiGids en via de GroeiApp (www.groeigids.nl) zelf gegevens van uw kind bijhouden.

  Tijdens het huisbezoek worden noodzakelijke gegevens van uw kind genoteerd in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ). Verder krijgt u, als u dat wenst, voorlichting en adviezen over bijvoorbeeld voeding, verzorging en ontwikkeling.