Zuigelingen

Na de kraamperiode draagt de kraamverzorgster of de verpleegkundige van het ziekenhuis gegevens over uw kind, de bevalling en de kraamperiode over aan de jeugdverpleegkundige. Samen met de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts en de consultatiebureau-assistente volgt u de totale ontwikkeling van uw kind(eren) tot 4 jaar.

Als uw kind in de leeftijd is van 0-1 jaar, bezoekt u het consultatiebureau 7 tot 8 keer. Het eerste bezoek vindt plaats als uw kind om en nabij 4 weken oud is. Deze afspraak is door de jeugdverpleegkundige met u gemaakt tijdens het postnatale huisbezoek. De consultatiebureau-assistente maakt de vervolgafspraken met u.

Jeugdgezondheidszorg- baby
Bezoek aan het consultatiebureau

De consultatiebureau-assistente meet en weegt uw kind. Vervolgens komt u bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige voor het consult. Zij kijken naar de totale groei en ontwikkeling, opvoeding, voeding, het slapen en de verzorging van uw kind.

Voeding

Bij ieder bezoek aan het consultatiebureau komt de voeding ter sprake. In de GroeiGids, die u ontvangt tijdens het postnataal huisbezoek, staat aangegeven welke voeding u uw kind op een bepaalde leeftijd kunt geven. Vragen over voeding kunt u bij ieder bezoek aan het consultatiebureau stellen.

Hielprik en gehooronderzoek (neonatale gehoorscreening)

Een medewerker van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg, een zogenaamde screener, komt bij u thuis voor de hielprik en het gehooronderzoek. Dit gebeurt tussen de 4e en 7e dag na de geboorte van uw kind.

Huisbezoek na de bevalling

Na afsluiting van de kraamperiode, als uw kind ongeveer twee weken oud is, komt de jeugdverpleegkundige op huisbezoek. In bepaalde situaties is de jeugdverpleegkundige al vóór de geboorte de eerste keer op huisbezoek geweest (dit is het zogenaamde prenatale huisbezoek).