direct contact

Direct contact

VoorZorg

/

VoorZorg

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg heeft VoorZorg verpleegkundigen in dienst die ondersteuning bieden aan jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind. Deze hulp start bij de zwangerschap tot de leeftijd van 2 jaar.

Doel
Voorkomen van kindermishandeling en vermindering van huiselijk geweld met als belangrijkste doelstellingen:

  • verbetering van het zwangerschaps- en geboorte proces
  • verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind
  • verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind

Voor wie is VoorZorg bestemd

  • zwangerschap van eerste (levend) kind
  • maximaal 28 weken zwanger bij aanmelding
  • leeftijd maximaal 25 jaar
  • opleidingsniveau is maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of VMBO-basis, of kaderberoepsgericht leerweg. Of maximaal 2 jaar onderwijs van een andere schoolopleiding in het voorzet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs
  • enige beheersing van de Nederlandse taal

Wat doet de VoorZorg verpleegkundige
Zij brengt gemiddeld één huisbezoek per twee weken voor de periode van 2,5 jaar. Het gaat hier om de periode van de zwangerschap tot het kind 2 jaar is. Dit betekent dat er in totaal zo’n 40-60 huisbezoeken worden gebracht waarin een relatie van vertrouwen wordt opgebouwd en samengewerkt aan het bevorderen van de gezondheid en de ontwikkeling van moeder en kind. Dit wordt bereikt door samen met de (aanstaande) moeder te werken aan het versterken van vaardigheden en gestructureerde gedragsveranderingen binnen realistische en haalbare doelen. Als de (aanstaande) partner in beeld is, wordt deze er eveneens bij betrokken.

Aanmelden of vragen over VoorZorg
Wilt u iemand aanmelden of kent u iemand die in aanmerking zou kunnen komen voor het programma VoorZorg, neem dan contact op met onze coördinator van VoorZorg en Stevig Ouderschap. Neem bij twijfel altijd contact op.

Sylvia Knoops
T: 06 22 86 24 84
E: voorzorg@zuyderland.nl