direct contact

Direct contact

Voor de geboorte

U bent zwanger en u weet dat u in het ziekenhuis zal gaan bevallen, dan is het natuurlijk fijn als u vooraf al informatie hebt en een kijkje kunt nemen in het Geboortecentrum. Speciaal hiervoor organiseert Zuyderland Medisch Centrum maandelijks een voorlichtingsavond Zwangerschap en Bevalling. Meer informatie en aanmelden kan op de website van Zuyderland Geboortecentrum.

Wanneer u zwanger bent, kunt u zich aanmelden bij een kraamorganisatie. Mocht er voor de bevalling al een reden voor een huisbezoek door de jeugdverpleegkundige zijn, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw verloskundige of bij de kraamzorgorganisatie.

Op de website www.borstvoedingnatuurlijk.nl treft u achtergrondinformatie aan over borstvoeding. Natuurlijk kunt u dit onderwerp ook met de jeugdverpleegkundige bespreken.