Vaccinaties

In Nederland krijgt uw kind gratis inentingen via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hiermee beschermt u uw kind tegen een aantal ernstige ziektes.

Ouders/opvoeders twijfelen soms aan de noodzaak van (bepaalde) inentingen. Bespreek uw twijfels of vragen op het consultatiebureau. Onze jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen geven u graag meer informatie. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Via het RVP worden kinderen, woonachtig in Nederland, volgens onderstaand schema gevaccineerd.

Raadpleeg het schema inentingen (bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Feiten en fabels over mazelen en vaccinatie
Er bestaan veel feiten, meningen en misvattingen over mazelen, de BMR-vaccinatie, het BMR-vaccin en de bijwerkingen van het vaccin. Op internet is veel informatie over deze onderwerpen te vinden. Voor sommige professionals en ouders biedt dat helderheid; voor anderen roept het vragen, twijfels of scepsis op. Het RIVM geeft via onderstaande link antwoord op een aantal veel voorkomende beweringen en misvattingen over onderwerpen als mazelen, BMR-vaccinatie, BMR-vaccin en bijwerkingen.

Link van RIVM.
Bron; RIVM