Triple P is een opvoedkundig programma, dat ondersteuning biedt  bij de opvoeding zonder voor u te bepalen hoe opvoeden eruit moet zien.

Het is te vergelijken met een gereedschapskist vol opvoedstrategieën. U kiest het gereedschap dat u nodig heeft. En u bepaalt hoe u het gereedschap gebruikt. Het belangrijkste is dat Triple P handvatten kan bieden bij het opvoeden.

Wat doet Triple P?
Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is voor alle ouders van kinderen. Bij Zuyderland Jeugdgezondheidszorg kunt u terecht voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar.

Triple P beoogt de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het helpt u op een opbouwende en niet kwetsende manier om te gaan met het gedrag en de emoties van kinderen. Hierdoor bouwt u een sterke relatie met het kind op.  Goed met elkaar kunnen communiceren en goed gedrag stimuleren, zijn hierbij essentieel.

Triple P heeft antwoorden en adviezen die je helpen om:

  • gelukkige en zelfverzekerde kinderen groot te brengen
  • probleemgedrag aan te pakken en het gezinsleven voor ieder prettig te maken
  • regels te gebruiken en routines te ontwikkelen die echt werken
  • goed gedrag bij kinderen te bevorderen
  • goed voor jezelf te zorgen
  • u zekerder over uzelf als ouder te laten voelen

Hoe werkt Triple P?
Binnen het programma leert u om voor uzelf en voor uw kind haalbare doelen te stellen en de juiste strategie te kiezen voor de oplossing van een bepaald probleem. Vervolgens evalueren we de gekozen aanpak en kunt u desgewenst deze doelen bijstellen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over Triple P? Dan kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Meer informatie is ook te vinden op de website Triple P Nederland.

Jeugdgezondheidszorg