Prematuren Nazorg Bureau

Als een kind te vroeg geboren wordt, een te laag geboortegewicht heeft of als er tijdens de geboorte ernstige problemen zijn opgetreden, is dat een ingrijpende gebeurtenis voor het kind en de ouders.

Een opname in het ziekenhuis en een verblijf in de couveuse zorgen ervoor dat ouders een andere start doormaken met hun kind. Samen met het Prematuren Nazorg Bureau (PNB) biedt Zuyderland aan om kwetsbare pasgeborenen en hun ouders te begeleiden.

Kinderen, die te vroeg en/of te licht geboren worden, moeten vaak een inhaalslag maken. Zowel bij deze kinderen, als bij kinderen die een ernstige asfyxie (zuurstoftekort met neurologische beschadiging) hebben doorgemaakt, kan de ontwikkeling anders verlopen dan normaal. Extra zorg voor deze kinderen en begeleiding van de ouders is nodig om een positieve bijdrage aan een optimale ontwikkeling te leveren. Het PNB biedt deze specialistische zorg en begeleiding.

Voor welke kinderen is het PNB bedoeld?
Kinderen woonachtig in de regio Westelijke Mijnstreek  hebben recht op de volledige zorg vanuit het PNB en de kinderen woonachtig buiten de regio Westelijke Mijnstreek die in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen opgenomen zijn geweest, mogen het PNB bezoeken maar hebben een beperkter zorgaanbod. Daarbij dient uw kind te voldoen aan 1 of meerdere van onderstaande criteria:

 • Kinderen geboren na een zwangerschapsduur beneden de 34 weken
 • Kinderen met een veel lager geboortegewicht dan voor de zwangerschapsduur verwacht mag worden
 • Kinderen die rond de geboorte asfyxie (zuurstof tekort) hebben doorgemaakt
 • De kinderarts zal deelname aan het PNB met de ouders bespreken tijdens opname op de afdeling Neonatologie van Zuyderland Medisch Centrum.

Het team van het PNB bestaat uit:

 • Kinderarts van Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen
 • Jeugdarts van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg
 • Nursepractitioner van de afdeling Neonatologie, Sittard-Geleen
 • Jeugdverpleegkundige van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg
 • Kinderfysiotherapeut van Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen

Op verschillende momenten in de eerste vier levensjaren van het kind, worden kinderen en hun ouders door dit team gezien. De losse contacten bij de verschillende zorgverleners vinden nu plaats op één moment en op één locatie. Er is aandacht voor alle aspecten van de ontwikkeling, de groei, voeding en de vaccinaties. Op indicatie worden andere onderzoeken gedaan in Zuyderland Medisch Centrum.

Bereikbaarheid

 • Wilt u meer informatie over voeding, verzorging, opgroeien en opvoeden van uw kind? Dan kunt u contact opnemen met Zuyderland Jeugdgezondheidszorg via: 046 – 750 7000
 • Voor vragen aan de kinderarts of het verzetten van een afspraak bij het spreekuurcentrum  Kindergeneeskunde, kunt u contact opnemen via: 088 – 459 7832