direct contact

Direct contact

Peuters (1-4 jaar)

Rond de leeftijd van één jaar wordt uw kind al een echte peuter. Een peuter wil steeds vaker dingen zelf doen en ontdekken. Bijvoorbeeld zelf een vork vasthouden bij het eten in plaats van dat u de vork vasthoudt. Kortom een nieuwe levensfase breekt aan.

Tijdens de peuterperiode ligt het accent minder op de voeding en verzorging van het kind, maar meer op gedrag en ontwikkeling. De snelle wijzigingen in gedrag en de vooruitgang in vaardigheden van de peuter zullen de opvoeders vaak verrassen, soms ook verbazen.

Jeugdgezondheidszorg
 • Bezoek aan het consultatiebureau

  Als uw kind in de leeftijd is van 14 maanden t/m 3 jaar 9 maanden, bezoekt u het consultatiebureau vier tot vijf keer. Als het noodzakelijk is, wordt u vaker uitgenodigd.

  De consultatiebureau-assistente meet en weegt uw kind. Zij noteert deze gegevens in het Digitaal Dossier-Jeugdgezondheidszorg en GroeiGids. Vervolgens komt u bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige voor het consult. Zij kijken naar de groei en ontwikkeling van uw kind en zorgen voor de noodzakelijke inentingen volgens het RVP, het Rijks Vaccinatie Programma.

  Tijdens het consult wordt er met u besproken hoe het met u en uw kind gaat. Zaken als veranderingen in groei, gedrag, ontwikkeling en gezondheid worden met u besproken. Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding, kunt u dit aangeven.

  Kinderziekten
  Wanneer uw kind ziek is of koorts heeft of een infectie doormaakt (bijvoorbeeld waterpokken, krentenbaard) verzoeken wij u uw afspraak op het consultatiebureau af te zeggen en te verzetten. Dit om besmetting van andere kinderen te vookomen. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij adviseren als uw kind ziek is contact op te nemen met uw huisarts.

  Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
  Tijdens de peuterperiode wordt er nauw samengewerkt met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De jeugdverpleegkundige heeft op regelmatige momenten contact met medewerkers van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Zij ziet kinderen in een andere setting dan op het consultatiebureau of huisbezoek, waarbij zicht op een breder beeld van het kind mogelijk is. De medewerkers van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf kunnen met vragen en/of zorgen over kinderen bij de jeugdverpleegkundige terecht. Samen met de medewerkers wordt afstemming bereikt met betrekking tot opgroei- en opvoedondersteuning.

  Ogentest
  Wanneer uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt , neemt het consultatiebureau een ogentest af. Die test herhalen we wanneer uw kind 3 jaar en 9 maanden oud is.  Indien nodig verwijzen we  uw peuter naar de oogarts of orthoptist.

  Jeugdgezondheidszorg - ogentest

  Afsluiting peuterperiode
  Als uw peuter 3 jaar en 9 maanden is, wordt de peuterperiode afgesloten. Het DD-JGZ wordt dan met uw toestemming overgedragen aan de GGD.

  Voorkomen wachttijden consultatiebureau
  Om wachttijden bij het consultatiebureau te voorkomen, kunt u ons helpen door 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo is er voldoende tijd om uw kind te wegen en meten. Een consult duurt 20 minuten. Indien er meer vragen en/of problemen zijn, is er de mogelijkheid tot het plannen van een dubbel of extra consult of een huisbezoek.

 • Voeding

  Uw kind kan de eerste verjaardag hetzelfde eten als de rest van het gezin. Het is nu belangrijk ervoor te zorgen dat u uw kind gezonde eetgewoontes aanleert. Door gezonde eetgewoontes en voldoende bewegen, voorkomt u overgewicht bij uw kind.

  Overgewicht op jeugdige leeftijd vergroot de kans op overgewicht op volwassen leeftijd. En dat geeft veel gezondheidsproblemen. Geef uw kind elke dag de kans om actief te bewegen, liefst meerdere keren per dag.

  Tips om overgewicht te voorkomen:

  • Zorg iedere ochtend voor een ontbijt
  • Let op het gebruik van frisdrank en vruchtensap
  • Zorg voor voldoende beweging
  • Niet meer dan één uur per dag televisie kijken of computeren
  • Drie hoofdmaaltijden per dag en maximaal vier keer een tussendoortje
  • Geef zelf het goede voorbeeld: kies vaker een gezond alternatief in plaats van snoep, koek of chips.

  Als er zich problemen voordoen met de voeding en/of als er sprake is van een voedselallergie bij uw kind, dan zal de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige -in overleg met u- zoeken naar mogelijke oplossingen. Zo nodig verwijst deze door naar een medisch specialist en/of diëtist. Het Kenniscentrum Overgewicht en VU Medisch Centrum hebben – in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – een boek ontwikkeld voor ouders van kinderen die al kampen met overgewicht of willen voorkomen dat hun kind te zwaar wordt.

  Voedingscentrum

 • Videobegeleiding

  Opvoeden is een hele klus. Elk gezin heeft wel periodes waarin de opvoeding even niet zo lekker loopt. Als zo’n periode echter te lang duurt, bestaat het gevaar dat u samen met uw kind in een negatieve spiraal terechtkomt. Om die spiraal te doorbreken, is hulp mogelijk in de vorm van Videobegeleiding van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg.

  Videobegeleiding is een vorm van opvoedingsondersteuning die zich vooral richt op het verbeteren van de communicatie tussen ouder en kind. Videobegeleiding kunt u aanvragen op het consultatiebureau. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige kan u meer informatie geven over videobegeleiding en over de wijze van aanmelden.