Mijn Kinddossier

Mijn Kinddossier

Mijn Kinddossier is het nieuwe online ouderportaal van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg. Hiermee krijgen ouders zicht op de ontwikkeling en gezondheid van hun kinderen tot 12 jaar. Het is de plek waar ze gemakkelijk online geplande afspraken kunnen inzien. Ook uitnodigingen, folders en vragenlijsten lopen vanaf 1 oktober digitaal via dit portaal of per e-mail. Ouders krijgen een brief met informatie over hoe Mijn Kinddossier werkt.
Mijn Kinddossier wordt aangeboden door de Jeugdgezondheidszorg van Envida, MeanderGroep Zuid-Limburg, Zuyderland en GGD Zuid Limburg.

Meer informatie vindt u op de website van GGDZL

Ik ben automatisch aangemeld voor Mijn Kinddossier. Hoe zit het met de AVG-regels?
Digitaal dossier
Toestemming