Kinderen (4-18 jaar)

Vanaf de leeftijd van 4 jaar neemt de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD de zorg van het consultatiebureau over. De GGD gebruikt ook het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Het consultatiebureau stuurt dit dossier, met uw toestemming, door aan de GGD.

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg en de GGD werken met Partners in Welzijn, Bureau Jeugdzorg en MEE als belangrijkste ketenpartners samen in de vorm van het Centrum voor Jeugd en gGezin. Hier kunt u met uw kind in de leeftijd van 0-18 jaar terecht voor ondersteuning in de opvoeding en begeleiding.

Website Centrum voor Jeugd en Gezin