Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Tijdens het huisbezoek na de bevalling leggen we de noodzakelijke gegevens van uw kind vast in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ).

Wat is het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg?
Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg is het digitaal medisch dossier van de jeugdgezondheidszorg. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen noteren hierin de gegevens over de groei, gezondheid en ontwikkeling van uw kind.
Het DD-JGZ is alleen toegankelijk voor diegenen die toestemming hebben en beroepsmatig in het dossier van uw kind moeten werken. Dit is schriftelijk vastgelegd conform richtlijnen. Hierbij wordt gewerkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg verstrekt geen persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens aan derden zonder uw toestemming. Dus ook wanneer uitwisseling van gegevens nodig is, met bijvoorbeeld artsen of andere hulpverleners, dient u hiervoor toestemming te geven.

U hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens van uw kind, mits dit de gezondheid van uw kind niet in gevaar brengt. Bovendien hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Deze is vastgelegd in de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Het DD-JGZ is uiteraard niet toegankelijk voor onbevoegden.

Jeugdgezondheidszorg - peuter