direct contact

Direct contact

Zuyderland Huishoudelijke Hulp biedt professionele ondersteuning aan mensen die (tijdelijk) hulp bij het huishouden nodig hebben, bijvoorbeeld als gevolg van ouderdom, ziekte of een handicap.

De vergoeding voor hulp bij het huishouden komt uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen en mee kunnen doen in de samenleving.
Als het voor u steeds lastiger wordt om het huis schoon te houden, te strijken of te koken, dan bent u bij Zuyderland Huishoudelijke Hulp aan het juiste adres.

De kracht van Zuyderland Huishoudelijke Hulp
Zuyderland Huishoudelijke Hulp neemt u zorg uit handen. Maar er is meer; De kracht van Zuyderland Huishoudelijke Hulp schuilt in een minstens zo belangrijke functie: signalering. Medewerkers van Zuyderland Huishoudelijke Hulp zijn getraind in het opmerken van bijvoorbeeld vergeetachtigheid, lichamelijke gebreken of andere oorzaken die u belemmeren bij het huishouden. Zij bespreken dit met de relatiemanager om te bekijken of Zuyderland Huishoudelijke Hulp of een ander u nog meer van dienst kan zijn.

Verzorging en verpleging
Misschien heeft u behalve hulp bij de huishouding nog andere zorg nodig. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het wassen en/of aankleden, of verpleegkundige hulp. Dan nemen wij, in overleg met u, contact op met een organisatie voor Thuiszorg. Dit kan Zuyderland Thuiszorg zijn of een andere organisatie bij u in de buurt. Samen zorgen we ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft, zodat u zoveel mogelijk uw eigen leven kunt blijven leiden.

/
 • Inlog voor cliënten

  lnloggen cliënten-omgeving van Huishoudelijke hulp.

 • Relatiemanager

  Voor alle praktische vragen kunt u terecht bij uw hulp in huis. De relatiemanager is uw vaste aanspreekpunt voor alle andere voorkomende vragen.  Ook kan de relatiemanager een indicatiewijziging aanvragen, doordat er nauw contact is met de huisarts en de gemeente in zijn werkgebied.

 • De dagelijkse praktijk

  Bij de start van de hulp in uw huishouden wordt een werkschema opgesteld. In dit werkschema wordt omschreven welke werkzaamhedenbij u thuis worden uitgevoerd, op welke manier en hoe vaak. U bepaalt samen met de hulp wat er gebeurt. In een helder omschreven schema kunt u eenvoudig nakijken wanneer taken verricht zijn en wanneer dit opnieuw zal worden gedaan.

 • Privacy

  De medewerkers van Zuyderland Huishoudelijke Hulp hanteren strikte normen omtrent privacy volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Soms kan het echter noodzakelijk zijn dat er overleg met andere hulpverleners plaatsvindt, bijvoorbeeld met de huisarts.

 • Eigen bijdrage

  Alleen verplicht indien de zorg geleverd wordt vanuit een indicatie.

  U bent wettelijk verplicht een eigen bijdrage te betalen voor hulp bij het huishouden. De hoogte van de eigen bijdrage wordt in de regel door de gemeente bepaald en is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal uren zorg per 4 weken.
  Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, telefoon 0800 – 1925 (gratis nummer) of kijk op de website www.hetcak.nl.

 • Kwaliteit

  Zuyderland Huishoudelijke Hulp is HKZ gecertificeerd en werkt voortdurend aan het optimaliseren van haar dienstverlening. Zo wordt er onder andere een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.

 • Cliëntenraad

  De cliëntenraad van Zuyderland Huishoudelijke Hulp behartigt uw belangen. Zij is bereikbaar via het centrale postadres: Postbus 5060, 6130 PB Sittard of via clientenraad@zuyderlandhuishoudelijkehulp.nl

  Dit geldt niet voor particuliere cliënten.

 • Werkgebied

  • Beek
  • Echt en Susteren
  • Eijsden-Margraten
  • Gulpen-Wittem
  • Leudal
  • Maasgouw
  • Maastricht
  • Meerssen
  • Nuth
  • Roerdalen
  • Roermond
  • Schinnen
  • Sittard-Geleen
  • Stein
  • Vaals
  • Valkenburg a/d Geul