Ga naar hoofdinhoud

Op Pad: rondje Zuyderland in Sittard-Geleen

Loop ook het rondje rondom Zuyderlandlocatie Sittard-Geleen. Even bewegen. Even iets anders!

Een rondwandeling met oog voor architectuur, kunst, natuur en bezinning.

A) architectuur, B) Bezichtiging, K) kunst, N) Natuur en groen

Download route (PDF)

Even bewegen, even iets anders!

Het ziekenhuis is een hectische omgeving, waar patiënten, naasten, bezoekers en medewerkers de behoefte kunnen voelen om even afstand te nemen, naar het groen buiten te willen, een stille bezinningsplek te willen bezoeken of troost te zoeken in de confrontatie met kunst. Het belang van Kunst, Natuurlijk Groen en Verstilling/Bezinning in de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate erkend.

Daarnaast is het zo dat patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen onvoldoende geprikkeld worden om vroegtijdig te bewegen. Hierdoor kan vermijdbaar functieverlies op de loer liggen. Er is daarom behoefte aan betekenisvolle beweegactiviteiten voor patiënten en hun naasten. Maar iedereen, ook bezoekers en medewerkers kunnen hiervan profijt hebben.

Studenten van Zuyd Hogeschool zijn in gesprek gegaan met patiënten en professionals om te onderzoeken of een Wandel- route in en rondom het ziekenhuis (met specifieke aandacht voor kunst, natuur en verstilling/bezinning) een zinvolle ‘beweegactiviteit’ zou kunnen zijn. Dit leverde enthousiaste reacties op en vormde het startpunt om ‘Op Pad’ verder te ontwikkelen.

De rondwandeling is één van de mogelijkheden om op een betekenisvolle wijze de draad op te pakken, veerkracht aan te boren, troost te vinden of simpelweg te genieten van dingen die je nog niet gezien of gehoord hebt.

Met dank aan:
alle patiënten en professionals die een bijdrage aan de interviews hebben geleverd, verpleegkundige collega’s van de deelnemende verpleegafdelingen, verpleegkundigen met het Aandachtsveld Kwetsbare Ouderen Zuyderland, studenten van de Minor Growing Older van Zuyd Hogeschool, Yvette Sipers, Soedi Willems, Annette Keulen, Hans Laudy, Stephan Prinsen, Hans Bartelink, George Verstraaten, Arno Sijben, Ger Dierx, Anna Schutgens, Melanie Broos-Haafwee, Ben Simons, Joris de Lange, Tessa Gijsen, Manon Leiner, Miriam Schiltmans, Yvonne Schutgens, Caroline van Eijk, Lionne Gerards, Flora Lemmens, Colla Bemelmans, Frank van Opdorp, Pascale Mali, Rob Frijnts, Wiel Peters en Ronald Marx.

De wandeling is mede gerealiseerd met behulp van financiële middelen van de Cees Sterk Prijs, Zuyderland.

Architectuur

Bezinning

Kunst

Natuur en groen