Wet en regelgeving m.b.t. uw medische gegevens

Wilsverklaring

In een wilsverklaring kunt u aangeven welke behandeling u niet meer of juist wel wenst. Zo kunt u bijvoorbeeld in een wilsverklaring opnemen dat u niet meer gereanimeerd wilt worden. Door de wilsverklaring weet de specialist wat u wilt, als u niet meer in staat bent om dit te zeggen.

De wilsverklaring kan aan uw medisch dossier worden toegevoegd als u een afspraak heeft bij de specialist van het Zuyderland. Omdat een wilsverklaring ingrijpende gevolgen kan hebben, is het van groot belang dat er tussen u en de specialist duidelijkheid bestaat over uw wil. Daarom zal uw specialist in het Zuyderland Medisch Centrum altijd eerst met u in gesprek gaan, voordat de wilsverklaring aan uw dossier wordt toegevoegd. Zo worden misverstanden en teleurstellingen voorkomen. Omdat uw wensen kunnen veranderen zal de wilsverklaring bovendien regelmatig moeten worden besproken tijdens uw bezoek aan de specialist.