direct contact

Direct contact

Huisregels

Huisregels voor patiënten en bezoekers van Zuyderland

Samen zorgen we voor een veilig ziekenhuis
Wij maken uw verblijf in onze ziekenhuizen graag zo veilig en aangenaam mogelijk. Daar hebben wij echter ook uw hulp bij nodig. Respectvol, vriendelijk en correct met elkaar omgaan is dan ook de basisregel voor iedereen die zich in Zuyderland Medisch Centrum bevindt.

Binnen en rondom Zuyderland Medisch Centrum gaan we uit van onderstaande normen:

 • Geweld
  U mag een ander niet hinderen, intimideren, bedreigen (verbaal/non-verbaal), afpersen of mishandelen.
 • Discriminatie
  Het is verboden om anderen belachelijk te maken, uit te schelden, of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Ongewenste intimiteiten
  Er wordt niet akkoord gegaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard.
 • Roken, alcohol en drugs
  Roken is binnen Zuyderland Medisch Centrum verboden (behalve in de daartoe aangewezen ruimtes). Gebruik van drugs en (kennelijk) overmatige hoeveelheden alcohol is binnen en rondom Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan en wordt niet gedoogd. Bent u (kennelijk) onder invloed, dan kan u de toegang tot het ziekenhuis worden geweigerd. Ook handel in drugs is binnen en rondom Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan en wordt niet gedoogd.
 • Diefstal en vandalisme
  Bij diefstal en vandalisme doen wij aangifte bij de politie. Alle kosten verhalen wij op de dader.
 • Wapens
  Wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn binnen het ziekenhuis niet toegestaan. Als wapens worden ontdekt, nemen wij ze in beslag. Wij kunnen u de toegang tot Zuyderland Medisch Centrum ontzeggen. (Uitzondering op deze regel vormen professionele hulpdiensten)
 • Fotografie/ filmen
  Het maken van foto- of filmopnamen van (mede)patiënten, verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners is niet toegestaan. Hiervoor moet u vooraf toestemming vragen bij de afdeling Communicatie.

Gedragsregels

 • Regel 1
  Binnen Zuyderland Medisch Centrum gaan wij respectvol met elkaar om!
 • Regel 2
  Bezoekers dienen geen overlast voor patiënten, overige bezoekers of medewerkers van Zuyderland Medisch Centrum te veroorzaken.
 • Regel 3 
  Verbaal geweld is binnen Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan.
 • Regel 4 
  Discriminatie is binnen Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan.
 • Regel 5 
  Bedreiging is binnen Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan.
 • Regel 6 
  Seksuele intimidatie is binnen Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan.
 • Regel 7 
  Fysiek geweld of een poging tot fysiek geweld is binnen Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan.
 • Regel 8 
  Het vernielen van eigendommen van Zuyderland Medisch Centrum, van medewerkers en/of van patiënten/bezoeker(s) is niet toegestaan.
 • Regel 9 
  In Zuyderland Medisch Centrum wordt diefstal in geen enkel geval getolereerd.
 • Regel 10
  Een patiënt onder (kennelijke) invloed van alcohol en/of drugs, die zich onaangepast gedraagt, kan de toegang tot Zuyderland Medisch Centrum worden geweigerd of kan worden weggestuurd, mits de medische toestand dit toelaat.
  Alcohol mag alleen in de horecagelegenheden, waar de alcoholische versnapering verkocht wordt, genuttigd worden.
 • Regel 11 
  Roken is binnen Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan (behalve in de daartoe aangewezen ruimtes). Bezoeker(s) onder (kennelijke) invloed van alcohol en/of drugs, die zich onaangepast gedragen kan de toegang tot Zuyderland Medisch Centrum worden geweigerd. Handel in drugs is binnen en rond Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan.
 • Regel 12 
  Gevaarlijke voorwerpen zijn in Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan en worden door de afdeling Beveiliging in bewaring genomen.
 • Regel 13 
  Wapens zijn in Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan en worden altijd overgedragen aan de politie. (Uitzondering op deze regel vormen professionele hulpdiensten).
 • Regel 14 
  Het is niet toegestaan om medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers ongevraagd te filmen of te fotograferen. Hiervoor moet van tevoren toestemming worden gevraagd bij de afdeling Communicatie. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt, hiermee in te stemmen.

Niet naleven van de regels kan leiden tot sancties en/ of aangifte bij de politie.